Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie świętuje jubileusz!

Gala Jubileuszu 171-lecia powstania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie za nami. Listopadowe spotkania organizowane w rocznicę założenia Izby wpisały się na stałe w pejzaż Krakowa. Są bowiem nie tylko okazją do podsumowania osiągnięć Izby w minionym roku, ale też do wyróżnienia firm i osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Już od 20 lat przyznawane są im Krakowskie Dukaty.

„Zarabiać pieniądze to sztuka, pracować to sztuka, ale robić dobre interesy – to sztuka największa” – te słowa autorstwa Andy’ego Warhola najlepiej dowodzą, że być biznesmenem to być artystą. Nagradzani przedsiębiorcy każdego dnia tworzą dzieło, jakim jest dobrze funkcjonujący biznes. Sztuka to prowadzenie negocjacji, komunikacja, podejmowanie decyzji, planowanie i wiele innych elementów, bez których dobrze nie mogłaby funkcjonować żadna instytucja. – W dzisiejszym świecie najistotniejszą cechą dobrego przedsiębiorcy jest kreatywność i elastyczność, czyli umiejętność reagowania na zmieniające się otoczenie, przepisy prawa i trendy na rynku. Nie można zapominać też o rzetelności. Większość polskich przedsiębiorców to ludzie niezwykle rzetelni, uczciwie wykonujący swoją pracę, którzy chcieliby mieć możliwość jej kontynuowania – skomentował Rafał Kulczycki, dyrektor Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie.

Fot. IPH w Krakowie

Laureatami nagrody Krakowski Dukat w kategorii właściciel firmy zostali Zdzisław Durlak reprezentujący DG ELPRO – spółkę specjalizującą się w systemach automatyki i bezpieczeństwa budynków oraz Artur Niemyski z firmy inżyniersko – konsultingowej DABSTER sp. z.o.o. Wręczając statuetkę wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk zwrócił uwagę na wzorową współpracę samorządów. – Jestem samorządowcem z krwi i kości, dlatego bardzo sobie cenię współpracę samorządów. Miasto Kraków od lat współpracuje z samorządem przemysłowo – handlowym, czyli Izbą, która obchodzi dziś jubileusz 171-lecia. Nasze wspólne inicjatywy pozwalają podejmować szereg działań ważnych dla mieszkańców Krakowa. Zdajemy sobie sprawę, że przy koncyliacyjnym sposobie działania rodzą się najlepsze rozwiązania. Jestem przekonany, że właśnie taka współpraca między samorządami gospodarczymi a miastem powinna być wzorem dla innych – powiedział Sławomir Pietrzyk.

Nagrodzono także dwóch najlepszych menadżerów firmy, których model zarządzania jednostką zdaniem kapituły zasługuje na szczególne uznanie. Statuetki otrzymali Janusz Wesołowski – Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa oraz Łukasz Dziędziel, Prezes Zarządu Fabryki Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o.

Z rekomendacji Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego nagrodę w kategorii Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości wręczono staroście krakowskiemu Wojciechowi Pałce. Nagrodą tą honoruje się przedstawicieli władz samorządowych, którzy starają się tworzyć szczególne warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. – Nagroda ta jest symbolicznym podziękowaniem i wyrazem uznania dla działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Niech umiejętność współpracy, perspektywicznego myślenia i planowania pozwolą Panu z sukcesem realizować kolejne działania, które będą przyczyniały się do rozwoju gospodarczego powiatu krakowskiego – zwrócił się do laureata marszałek Witold Kozłowski.

Specjalne wyróżnienia przyznano też osobom ze świata kultury za pełne pasji działania, które przez swoją nieszablonowość i atrakcyjność przyczyniają się do promocji Krakowa i budowania wspaniałej krakowskiej atmosfery. Nagrodę Kultura – Media – Biznes otrzymali Anna Starmach, Ewa Wachowicz i Robert Makłowicz. – Oczywiście Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie działa w Krakowie, ale są przykłady, że działając w tym mieście można robić to też w innych miejscach. Ja na przykład działam w Krakowie, ale działam też w Dalmacji. Pamiętajcie, że był czas – do końca I wojny światowej, kiedy to Dalmacja i Kraków były w jednym państwie. Dziękuję za to wyróżnienie, które miałem przyjemność otrzymać z rąk tak zacnej instytucji – Robert Makłowicz.

Odznaczeniem Państwowym – Złotym Krzyżem Zasługi – uhonorowany został członek Izby Przemysłowo – Handlowej, prezes firmy SAG sp. z o.o. pan Jerzy Gas. Dekoracji dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Honorową statuetkę, będącą najwyższym wyróżnieniem Izby otrzymał Wojciech Więckowski – współzałożyciel Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i wieloletni członek władz Izby w dowód uznania za całokształt pracy w samorządzie gospodarczym.

Fot. IPH w Krakowie

Podczas Święta Izby rozstrzygnięty został konkurs „Mój Pierwszy Biznes” organizowany we współpracy z Gminą Miejską Kraków, ABSL, PFP oraz sponsorem – Bankiem Santander Polska. Konkurs polegał na opracowaniu biznes planu prezentującego innowacyjne przedsięwzięcie gospodarcze, a jego celem była popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości. Skierowany był do uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych.

Prezydent Izby Przemysłowo – Handlowej Sebastian Chwedeczko podsumował działalność Izby w liczbach. – Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o liczbach. Mijający rok w Izbie Przemysłowo-Handlowej to 75 szkoleń, warsztatów i seminariów, w których wzięło udział 1500 osób. Udzieliliśmy 394 porad bezpośrednich, odbyło się 2000 konsultacji telefonicznych i mailowych. Podjęliśmy 17 misji gospodarczych. Zorganizowaliśmy 229 spotkań B2B. To jest nasz wkład do polskiej gospodarki i ekonomii. Dziękuję wszystkim, dzięki którym te działania mogły mieć miejsce.

Fot. IPH w Krakowie

Najnowsze

Co w Krakowie