Jacek Majchrowski z absolutorium, ale bez wotum zaufania

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski po raz drugi z rzędu nie otrzymał wotum zaufania, dostał za to absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022.  Rada Miasta Krakowa większością głosów (radnych PiS i z klubu „Kraków dla Mieszkańców) nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi  za rządzenie miastem. Aby uzyskać pozytywny wynik, prezydent  musiał przekonać 22 radnych. Za wotum głosowało 20 radnych, 9 było przeciw a 13 osób wstrzymało się od głosu. 

Zgodnie z uchwałą o samorządzie gminnym, prezydent przygotowuje co roku raport o stanie miasta. Jest to dokument podsumowujący jego roczną działalność. Następnie dokument ten jest zapoznawany przez radnych, którzy na jego podstawie podejmują decyzję, czy udzielić prezydentowi wotum zaufania. Jeśli prezydentowi nie zostanie przyznane wotum zaufania przez radnych przez dwa kolejne lata, otwiera się możliwość dla radnych do przygotowania projektu przeprowadzenia referendum w celu odwołania prezydenta ze stanowiska.

Podczas dzisiejszej radni Rady Miasta Krakowa poruszyli różne kwestie dotyczące zarządzania miastem przez prezydenta i jego zespół. Z jednej strony, wielu radnych wyraziło uznanie i pochwałę dla prezydenta i jego podwładnych za pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy. Z drugiej strony, radni krytykowali  sposób zarządzania miastem w poprzednim roku, zarzucając pasywność w działaniu oraz brak szerokiej wizji.

Radny Michał Drewnicki z klubu PiS stwierdził, że prezydent zawiódł w trudnych chwilach, uważając ubiegły rok za najgorszy w prezydenturze. Zarzucił mu brak wizji i stabilności oraz brak reakcji na głosy mieszkańców i radnych w wielu sprawach, takich jak odwołanie Janusza Palikota z rady Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK czy likwidacja spółki Kraków 5020 i forsowanie kosztownej miejskiej telewizji Hello Kraków.

Łukasz Maślona z klubu „Kraków dla Mieszkańców”, również wyraził krytyczne stanowisko wobec prezydenta. Wskazał na brak odpowiedniego zarządzania zielenią i przeskalowane inwestycje, podając przykłady, takie jak drogie ławki na placu Axentowicza oraz brak uwzględnienia woli mieszkańców w kwestii łąk nad Rudawą i zachowania drzew przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Radny Andrzej Hawranek, szef klubu Platforma-Koalicja Obywatelska, poinformował, że radni z tego klubu wstrzymają się od głosu, podkreślając trudności współpracy organizacji społecznych z miastem w różnych obszarach, takich jak edukacja i przedsiębiorczość.

Z kolei radni z klubu „Przyjazny Kraków” bronili prezydenta, zaznaczając, że mimo istniejących problemów miasta nie można mu zarzucać złego zarządzania i braku rozwoju. Apelowali również o dokonanie realnej oceny, niezależnej od względów politycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieuzyskanie wotum zaufania przez prezydenta Jacka Majchrowskiego dwa razy z rzędu otwiera drogę dla radnych do podjęcia decyzji o zorganizowaniu referendum w sprawie jego odwołania z urzędu. Jednak istnieje pewne ograniczenie czasowe, które wyklucza przeprowadzenie takiego referendum na dziewięć miesięcy przed zakończeniem kadencji.

W praktyce projekt referendum musiałby zostać przegłosowany na nadzwyczajnej sesji do końca lipca, aby mieć szansę na przeprowadzenie go w terminie. Jest to spowodowane wymogiem, który uniemożliwia organizację referendum na ostatnich dziewięć miesięcy trwania kadencji prezydenta.

Prezydent dostał za to absolutorium za ubiegły rok. Za udzieleniem absolutorium za ubiegły rok głosowało 31 radnych

(JS)

3 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie