Jachty nad bulwarem Podolskiego? Jest pierwszy krok w kierunku powstania Mariny Krakowskiej!

Fot. ZIS Kraków Fot. ZIS Kraków

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zlecił przygotowanie koncepcji zagospodarowania bulwaru Podolskiego. Miałby tam powstać port dla małych jednostek pływających, np. jachtów.

Budowa portu dla małych jednostek pływających, stworzenie możliwości cumowania jednostek większych wraz z pełną obsługą techniczną sprzętu i socjalną załóg – tak w przyszłości zostanie wykorzystany akwen rzeki Wisły, a nieużywane tereny zyskają nowy, atrakcyjny wygląd.

W zaplanowanym na 2021 rok budżecie Miasta Krakowa znalazło się zadanie pn. „Rewitalizacja terenów przy moście Kotlarskim – bulwar Podolski – budowa Mariny Krakowskiej”, na które zarezerwowano 500 tys. złotych. W tym roku ZIS  w Krakowie planuje ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, następnie zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą i złożyć wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na budowę.

Co ciekawe Marina Krakowska ma być też miejscem stacjonowania służb pracujących na rzece (np. policja).

(ko, Fot. materiały ZIS Kraków)

Zobacz także