Jachty nad bulwarem Podolskiego? Kolejny krok w kierunku powstania Mariny Krakowskiej

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił postępowanie dotyczące rewitalizacji terenów przy moście Kotlarskim – Bulwar Podolski oraz budowy Mariny Krakowskiej. 

W styczniu informowaliśmy, że ZIS zlecił przygotowanie koncepcji zagospodarowania bulwaru Podolskiego. Miałby tam powstać port dla małych jednostek pływających, np. jachtów. Budowa portu dla małych jednostek pływających, stworzenie możliwości cumowania jednostek większych wraz z pełną obsługą techniczną sprzętu i socjalną załóg – tak w przyszłości zostanie wykorzystany akwen rzeki Wisły, a nieużywane tereny zyskają nowy, atrakcyjny wygląd.

W zaplanowanym na 2021 rok budżecie Miasta Krakowa znalazło się zadanie pn. „Rewitalizacja terenów przy moście Kotlarskim – bulwar Podolski – budowa Mariny Krakowskiej”, na które zarezerwowano 500 tys. złotych. W tym roku ZIS  w Krakowie planuje ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, następnie zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą i złożyć wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na budowę.

Teraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Następnie planowane jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą i złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę.

„Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę pozwoli na tworzenie montażu finansowego dla inwestycji. Zamierzeniem miasta jest, aby opierał się on na środkach własnych Gminy Miejskiej Kraków oraz funduszach zewnętrznych, o które Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie będzie aplikować. Wykonanie projektu zaplanowane jest w latach 2022 – 2024” – czytamy na stronie ZIS.

Najnowsze

Co w Krakowie