Czy studenci wrócą do Krakowa? Jak będą wyglądać zajęcia na uczelniach?

Musisz przeczytać

Wszystko wskazuje na to, że studenci nie prędko wrócą na uczelnie. Większość zajęć będzie odbywać się zdalnie, a jedynie poszczególne ćwiczenia, warsztaty i laboratoria będą miały tradycyjną formę. Niektóre uczelnie zdecydowały, że część żaków będzie mogła oglądać wykłady transmitowane na żywo.

Na Akademii Górniczo-Hutniczej wykłady będą odbywać się zdalnie. Uczelnia dopuszcza możliwość przeprowadzania wykładów hybrydowych, które będą transmitowane na żywo dla studentów zdalnych. Tradycyjne zajęcia będą odbywały się w większych blokach, by ograniczyć wymianę żaków i wykładowców.

Z kolei zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się zarówno stacjonarnie na terenie uczelni, jak i zdalnie za pomocą specjalnej platformy UpeL, gdzie prowadzący będą zamieszczać krótkie instruktaże treningowe. Student uczęszczający na zajęcia stacjonarne będzie mógł nadrobić nieobecności w internetowej platformie. Żacy uczący się zdalnie będą mogli wybrać formę zajęć wf-u.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia będą przeprowadzane zarówno zdalnie, jak i w systemie hybrydowym. W przypadku trybu stacjonarnego minimum 25 proc. zajęć będzie musiało odbyć się na uczelni. W takiej formie będą przeprowadzane zajęcia na: Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziale Chemii oraz Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Na pozostałych wydziałach zajęcia będą odbywać się hybrydowo lub całkowicie zdalnie. Wf będzie odbywać się stacjonarnie i jedynie studenci zdalni będą mogli uczestniczyć w kursach online.

Podobnie jak AGH i UJ, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego oraz Politechnika Krakowska będą przeprowadzać zajęcia w trybie zdalnym, stacjonarnym i mieszanym. Uniwersytet Papieski zastosuje podobne rozwiązania, jednak władze uczelni przewidują także przenoszenie zajęć stacjonarnych z semestru zimowego na letni.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki będzie prowadzić zajęcia zdalne, na których będą omawiane zagadnienia teoretyczne. Zajęcia w formie warsztatowej będą przeprowadzane stacjonarnie. W przypadku nieskuteczności prowadzenia lekcji online Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia może wyrazić zgodę na zmianę trybu prowadzenia zajęć. Podobne rozwiązania wprowadziła Akademia Muzyczna.

js

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca