Jak będzie wyglądał park na Zabłociu?

Jaki będzie nowy park na Zabłociu? Czy wybrana koncepcja wykorzysta istniejącą na terenie dawnej Stacji Kraków- Wisła zieleń oraz relikty kolejowe oraz jak wpisze się w krajobraz? Konsultacje społeczne dotyczące ostatecznego wyboru projektu oraz głosowanie na jedną z trzech najlepszych propozycji odbędzie się w poniedziałek (9 maja) o godzinie 18:00 w BALu przy ul. Ślusarskiej 9 w Krakowie.

Rozstrzygnięto konkurs na wstępny projekt koncepcyjny parku między Bulwarem Lotników Alianckich, a ulicą Zabłocie. Jury konkursu jednogłośnie stwierdziło, że nadesłane rozwiązania i koncepcje wskazały na znaczny potencjał i znaczenie terenu dawnej Stacji Kraków-Wisła zarówno w skali dzielnicy jak również w systemie zieleni i terenów rekreacyjnych bulwarów Wisły. Nadesłane propozycje podjęły głównie problemy przyszłych aktywności (funkcjonalności terenu, jako użytku zielonego), tożsamości i dziedzictwa historycznego oraz zrównoważonego rozwoju. Z kilkudziesięciu zgłoszeń nadesłanych z całej Polski oraz zagranicy wybrano najlepsze. W skład jury weszli architekci i architekci krajobrazu, a udział w decydującej dyskusji końcowej wzięła także Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Elżbieta Koterba.

Po szczegółowej analizie wszystkich nadesłanych propozycji oraz rozważeniu ich potencjału i zgodności ze wskazaniami oraz rekomendacjami zawartymi w ogłoszeniu większością głosów nagrodzono i wskazano do konsultacji Społecznych 3 projekty:

I nagroda (3.000 zł) Michał Grzybowski – 8 głosów, projekt rekomendowany przez jury do realizacji:

I nagroda
I nagroda

II nagroda (1.000 zł) Agata Rochowska-Hławka – 6 głosów:

II nagroda
II nagroda

III nagroda (1.000 zł) Kolektyw Palce Lizać: Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska, we współpracy z Dorotą Włodarczyk i Benem Lazarem – 5 głosów:

III nagroda
III nagroda

Z inicjatywą utworzenia parku na Zabłociu wystąpiła grupa aktywistów lokalnych wsparta przez Miasto. W ankiecie internetowej na ten temat udział wzięło ponad 1000 osób, które zdecydowanie opowiedziały się za parkiem Zabłocie. Co ważne, mieszkańcy deklarują chęć współpracy i zajmowania się tym terenem.

Konsultacje dotyczące wyboru ostatecznego projektu oraz głosowanie będą miały miejsce 9 maja 2016 roku o godz. 18:00 w BALu na ul. Ślusarskiej 9.

(ip)

Wizualizacje: materiały prasowe

Najnowsze

Co w Krakowie