Jak działa strefa czystego transportu na Kazimierzu? Ponad pół tysiąca wykroczeń w 4 dni!

Musisz przeczytać

Tylko przez cztery pierwsze dni działania strefy czystego transportu na Kazimierzu strażnicy miejscy ujawnili blisko 600 wykroczeń! Ta liczba robi wrażenie.

Od 5 do 9 stycznia br. strażnicy miejscy skontrolowali 1 900 pojazdów wjeżdżających do strefy czystego transportu. 582 kierujących nie miało uprawnień do wjazdu w strefę.

– Mając na uwadze pierwsze dni nowej organizacji ruchu w tym rejonie, funkcjonariusze głównie pouczali kierowców. Tylko w 1 przypadku zdecydowali się skierować wniosek o ukaranie do sądu – mówi nam Marek Anioł ze Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

– Strefa czystego transportu to narzędzie służące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m. in. pyłów i tlenków azotu, zmniejszania natężenia ruchu samochodowego na obszarze silnie użytkowanym przez pieszych, a także podnoszące ich komfort poruszania się – tłumaczy Bartosz Piłat z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Obejmuje swoim zasięgiem następujące drogi: ul. Miodowa na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała na odcinku od ul. św. Wawrzyńca do ul. Miodowej, ul. Beera Meiselsa na odcinku od placu Nowego do ślepego zakończenia za ul. Bożego Ciała, ul. Józefa, ul. Nowa, pl. Nowy, ul. Estery, ul. Warszauera, ul. Kupa, ul. Izaaka, ul. Jakuba, ul. Wąska, ul. Bartosza, plac Bawół, ul. Szeroka, ul. Ciemna, ul. Lewkowa, ul. Na Przejściu.

Strefa czystego transportu obowiązuje od 5 stycznia 2019 r. przez sześć miesięcy. Została oznakowana odpowiednimi znakami:

strefa czystego transportu znak

Znak D-54 „Strefa czystego transportu”     Znak D-55 „Koniec strefy czystego transportu”

Do strefy czystego transportu mogą wjechać:

 • pojazdy elektryczne;
 • pojazdy napędzane wodorem;
 • pojazdy napędzane gazem CNG;
 • mieszkańcy (bez ograniczeń);
 • rowery;
 • pojazdy TAXI w okresie do 31 grudnia 2025 r.;
 • pojazdów przedsiębiorców mających siedzibę w obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz” w dniu wejścia w życie uchwały ustanawiającej w Krakowie ww. strefę, którzy posiadają pojazd z tytułu: a) własności, b) współwłasności, c) umowy leasingu, d) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu, – w okresie do 31 grudnia 2025 roku;
 • pojazdy (oznaczone kartą parkingową), którymi kierują osoby niepełnosprawne, posiadające ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej; pojazdy, które przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; pojazdy należące do placówek, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) przewożące osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki;
 • pojazdy konduktów pogrzebowych i orszaków ślubnych, po zgłoszeniu do zarządu drogi;
 • pojazdy służb miejskich;
 • pojazdy straży miejskiej;
 • pojazdy pozostające w dyspozycji podmiotów posiadających decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”;
 • pojazdy wykonujące czynności załadunkowe/wyładunkowe dla podmiotów posiadających zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”;
 • pojazdy zaopatrzenia w godzinach od 6:00 do 7:00od 9:00 do 11:00, i od 17:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz w godzinach od 6:00 do 8:00od 14:00 do 16:00 i od 18:00 do 20:00 w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, na czas wykonywania czynności załadunku/wyładunku i obsługi technicznej;
 • pojazdy lekarzy, pielęgniarek, położnych;
 • pojazdy zarządcy drogi;
 • pojazdy operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.);
 • pojazdy dojeżdżające do zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty);
 • pojazdy wolnobieżne z silnikiem elektrycznym.
- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca