Szybsze prace przy rewitalizacji Parku Bednarskiego. Na razie nie wygląda to obiecująco [zdjęcia]

W parku Bednarskiego codziennie można spotkać krakowian, którzy przyglądają się postępom prac rewitalizacyjnych. Choć na razie to plac budowy, zainteresowanie przebiegiem inwestycji jest spore. Mieszkańcy chodzą, oglądają i komentują to, co się obecnie w parku dzieje. Zobaczcie, wygląda jego przebudowa parku Bednarskiego…

Jak idzie przebudowa parku Bednarskiego

Zdjęcie 1 z 26

Projekt inwestycji “Rewaloryzacja parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie” zakłada przywrócenie jego historycznego charakteru w oparciu o materiały archiwalne oraz uzyskane wytyczne konserwatorskie. Zieleń zostanie uporządkowana z zachowaniem istniejącego starodrzewia oraz wprowadzeniem obiektów zgodnych z historycznym założeniem parkowym.

Inwestycja jest etapowana. Wydzielono V głównych etapów zgodnych z historycznym rozwojem parku.
Etap I – ogród na wierzchowinie
Etap I a – zasilanie obiektów
Etap I b – oświetlenie parku, ogrodzenie parku
Etap II – park romantyczny
Etap III – ogród ludowy
Etap IV – zalesienie
Etap V a – ogród zewnętrzny
Etap V b – remont chodnika i parkingu, przebudowa zjazdów.

Zarząd Zieleni Miejskiej chce, aby jego modernizacja przebiegała jak najsprawniej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podjęto decyzje mające na celu przyspieszenie realizacji całości inwestycji i zakończenie jej na wiosnę 2023 r.

Marek Adamski (fot. KRKnews)

Najnowsze

Co w Krakowie