Jak przewietrzyć miasto? W Czyżynach rusza Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej

Nowe Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej powstało na terenie kampusu Politechniki w Czyżynach przy al. Jana Pawła II 37. Będą tu prowadzone badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie. 

– Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, wybudowane przy wsparciu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Małopolskiego, znacznie wzbogaca możliwości Politechniki w zakresie badań z obszaru inżynierii wiatrowej. Będzie też ważnym ośrodkiem naukowym dla mieszkańców Krakowa, Małopolski oraz innych regionów kraju w kontekście walki o czyste powietrze – mówi Małgorzata SYrda-Śliwa, rzecznik prasowy Politechniki Krakowskiej

Infrastruktura Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej pozwoli specjalistom z Politechniki Krakowskiej na prowadzenie ważnych – dla mieszkańców Krakowa i Małopolski – badań, ekspertyz i analiz. Będą dotyczyć m.in. przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog, systemów wymiany i regeneracji powietrza.

 – Takie analizy posłużyć mogą jednostkom samorządów do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i formułowania innych uwarunkowań formalno-przestrzennych dla rozwoju obszarów zurbanizowanych. Wyniki badań prowadzonych w LAŚ PK dostarczą także planistom i projektantom oraz szeroko rozumianemu rynkowi budowlanemu wiedzy przydatnej do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia nowych budynków (zwłaszcza wysokich). Na podstawie badań ekspertów z Politechniki można będzie m.in. ocenić efektywność proponowanych rozwiązań już na wczesnym etapie procesu decyzyjnego w wymiarze programowym, planistycznym i projektowym – tłumaczy Małgorzata SYrda-Śliwa

W budynku laboratorium na powierzchni 1665,32 mkw. zaprojektowano m.in. dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza. Każda z przestrzeni pomiarowych w tunelach będzie mieć wysokość dochodzącą do 4 m, natomiast planowane wymiary w rzucie tuneli wynoszą odpowiednio 10 m x 24 m długości dla większego oraz 8 m x 21 m dla mniejszego tunelu. To zapewni naukowcom Politechniki Krakowskiej znaczącą poprawę warunków i możliwości badawczych w porównaniu do tych, którymi dysponuje teraz Laboratorium Inżynierii Wiatrowej (LIW) PK z obecnym tunelem wiatrowym.

Całkowita wartość projektu Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej to ponad 24,6 ml zł, z czego 17,7 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przekazane Politechnice przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Pozostała część to środki własne uczelni.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Polbau Sp. z o.o. 

Wieliczka i Niepołomice najbardziej „trują” Kraków? Wokół miasta wciąż dymi 12 tysięcy starych pieców

Jarek Strzeboński 

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie