Jak zachowuje się tłum? Ćwiczenia praktyczne

Jak panować nad tłumem? W jaki sposób wyłapać zagrożenie? Jak zachowują się ludzie w większych grupach? Odpowiedzi na te pytania poznają krakowscy policjanci, którzy w ostatnich dniach szkolą się przed Światowymi Dniami Młodzieży. Zajęcia prowadzone są z  zakresu modelowania zachowań zbiorowisk ludzkich.

Szkolenia mają  dać funkcjonariuszom odpowiednie narzędzia psychologiczne do zapanowania nad tłumem np. podczas paniki.

Podczas  tych zajęć funkcjonariusze zapoznają się z różnicami i podobieństwami zgromadzenia i tłumu. – Są szkoleni jak zapobiegać panice oraz jakie działania należy podjąć, kiedy już do niej dojdzie. Ważnym elementem ćwiczeń jest również instruktaż dotyczący sposobów rozpoznawania i  rozwiązywania konfliktów w grupie – opisuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji..

Policjanci biorący udział w warsztatach zapoznają się nie tylko z teorią. Muszą poradzić sobie z rozwiązaniem problemu podczas tzw. scenek, czyli symulowanych sytuacji, które mogą wydarzyć się w tłumie.

(ip)

fot. KWP w Krakowie

Najnowsze

Co w Krakowie