Jeden z symboli Łagiewnik znika krok po kroku. Co dalej z czerwonym budynkiem?

Słynny czerwony budynek typu Lipsk przy Wadowickiej 14 niszczał od lat. Teraz ruszyła rozbiórka 40-letniego obiektu. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości powstaną tu kolejne biurowce.

„W związku z zapisami umowy o wieczyste użytkowanie, Stalprodukt zobowiązany był do realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu techniczno-socjalno-administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Wadowickiej 14 w Krakowie. Biorąc pod uwagę zły stan techniczny obiektu, rozwiązania nieprzystające do współczesnych wymagań najemców oraz ograniczenia wynikające z samego projektu (budynek ponad 40-letni), w opinii Spółki taka modernizacja była nieefektywna i niecelowa. Dlatego też Stalprodukt podjął odpowiednie działania celem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego obiektu oraz konieczną zmianę celu użytkowania wieczystego” – można przeczytać w sprawozdaniu spółki.

Jak się okazuje w styczniu prezydent Krakowa wyraził zgodę „na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym Stalprodukt S.A.”. W kwietniu podpisano akt notarialny zmieniający umowę użytkowania wieczystego, tym samym znikła przeszkoda formalna na drodze uzyskania pozwolenia na rozbiórkę starego budynku techniczno-socjalnego. 

Obecnie trwa wyburzanie budynku, który stał się symbolem tej części Krakowa. Z dokumentów wynika, że w przyszłości mogą tu powstać biurowce. Podobnie jak w innych częściach Wadowickiej, m.in. na terenie dawnej budynku Elbudu, gdzie niegdyś mieściła się giełda elektroniczna.

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie