Jedyny taki wiadukt w Krakowie zostanie wyburzony w najbliższy weekend

W weekend wyburzony zostanie stary wiadukt tramwajowy nad ul. Łowińskiego. To był jedyny taki obiekt w Krakowie.

Ostatni tramwaj przejechał w tym miejscu w lipcu 2023 r. To było wyjątkowe miejsce również ze względu na charakterystyczny splot torów, który nie występował w innym miejscu w Krakowie. Tylko tam bowiem występowały sploty torowe, czyli miejsca, gdzie tory zbliżają się do siebie w taki sposób, że możliwy jest jedynie przejazd jednokierunkowy.

W najbliższy weekend, 24 i 25 maja, jeden z tych wiaduktów przestanie istnieć. Wyburzony zostanie obiekt nad ul. Łowińskiego – sąsiadujący wcześniej z przystankiem tramwajowym „Wiadukty”. Prace przy rozbiórce przewidziano na sobotę i niedzielę. – Ruch pojazdów i pieszych przeniesiony zostanie na jezdnię tymczasową znajdującą się po południowej stronie ulicy. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości na całej długości jezdni tymczasowej (ok 140m) do 30 km/h. W związku, iż roboty rozbiórkowe będą odbywać się poza jezdnią tymczasową, nie przewiduje się wstrzymywania ruchu publicznego – informuje magistrat. 

Rozbiórka wiaduktu nad ul. Łowińskiego to kolejny etap modernizacji infrastruktury tramwajowej i drogowej w tym rejonie. Prace przewidziane są na sobotę i niedzielę, a ruch pojazdów i pieszych będzie przeniesiony na jezdnię tymczasową po południowej stronie ulicy. Prace rozbiórkowe nie będą wstrzymywać ruchu publicznego, ponieważ będą odbywać się poza jezdnią tymczasową.

W planach jest również rozbiórka drugiego wiaduktu, nad linią kolejową bliżej ul. Darwina. Termin tych prac nie jest jeszcze ustalony, ponieważ wymaga uzgodnień z PKP PLK i wstrzymania ruchu kolejowego.

W miejsce wyburzonych wiaduktów powstaną nowe konstrukcje, które będą służyć nie tylko tramwajom, ale także pieszym i rowerzystom. Jednym z nowych wiaduktów już kursują linie 1 i 5, choć dostęp dla pieszych i rowerzystów jest na razie ograniczony. Nowy wiadukt z chodnikiem i drogą dla rowerów planowany jest również nad linią kolejową, gdzie znajdzie się przystanek z peronami nad torami kolejowymi.

Budowa 18,3 km trasy S7 z Widomej do Nowej Huty obejmuje dwa różniące się odcinki. Pierwszy, tzw. pozamiejski, o długości 11,2 km, przebiega przez tereny rolnicze i jest zaawansowany w 68%. Droga na tym odcinku będzie miała dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz dwa węzły drogowe: Łuczyce i Raciborowice.

Drugi, miejski odcinek o długości 7,1 km, przebiega przez teren Krakowa i jest zaawansowany w 38%. Trasa w tej części przecina wiele różnych urządzeń, linii i sieci, w tym ciepłowniczych, energetycznych i gazowych. Droga będzie miała trzy pasy ruchu w każdym kierunku oraz dwa węzły drogowe: Mistrzejowice i Grębałów. Całkowity koszt prac budowlanych wynosi ponad 1,8 miliarda złotych, z czego niemal 964 miliony złotych pochodzi z funduszy europejskich.

Patrycja Bliska 

 

Najnowsze

Co w Krakowie