Jest „Biała księga nieruchomości krakowskich”. Jak miasto odzyskało ponad pół tysiąca lokali

Jan Musiał

Aby ją przygotować trzeba było przejrzeć ponad 1200 akt. Dziś prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaprezentuje „Białą Księgę nieruchomości krakowskich”. Internauci mogą zapoznać się z nią już teraz.

Księga to kompleksowy dokument, który opisuje 549 nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków. Dokument został przygotowany przez Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji, które powstało 1 czerwca 2016 r. i przejęło zadania realizowane wcześniej przez Wydział Geodezji oraz Wydział Organizacji i Nadzoru (w zakresie spadków na GMK). Zbiegło się to w czasie z rosnącym zainteresowaniem mediów i polityków sprawami związanymi z reprywatyzacją warszawską. Pod lupę wzięto również krakowskie nieruchomości.

Aby zobrazować działania podejmowane w tym zakresie przez Gminę Miejską Kraków, na polecenie prezydenta miasta Biuro przygotowało materiał dotyczący majątku przejętego na rzecz Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków, a także nieruchomości, których możliwości nabycia były badane, ale których nie udało się przejąć, czy to ze względu na brak przesłanek, czy przegrane postępowania sądowe.

Pierwsza część tego materiału to właśnie „Biała księga nieruchomości krakowskich” – prezentująca postępowania prowadzone przez Urząd Miasta Krakowa, które zakończyły się sukcesem. Księga obejmuje 549 nieruchomości, w tym budynki lub działki, których właścicielem w całości lub w części stały się Skarb Państwa lub Gmina Miejska Kraków.

W „Białej księdze” w łatwy sposób można sprawdzić, która nieruchomość została przejęta, na jakiej podstawie lub w jakim trybie (spadek, zasiedzenie, przemilczenie, układy odszkodowawcze, decyzje PMK o przejęciu na podstawie ustawy o KRS), a także kiedy zostały wydane postanowienie lub decyzja. Są tam też informacje o tym, czy organy ścigania, np. prokuratura i policja, interesowały się daną nieruchomością.

Zebrany materiał uzmysławia również, jak żmudny i długotrwały jest proces nabywania nieruchomości na podstawie przepisów wskazanych w „Białej księdze”. Postępowania sądowe i administracyjne trwają często wiele lat, wymagają zgromadzenia obszernego i kompletnego materiału dowodowego (m.in. ustalenia właścicieli nieruchomości oraz ich następców prawnych, często odtwarzania całych drzew genealogicznych, obejmujących dziesiątki osób w wielu pokoleniach, prowadzenia szerokiej korespondencji z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego oraz archiwami).

Wieloletnie postępowania dotyczyły, dla przykładu, nieruchomości położonych przy ul. Józefińskiej 3, ul. Legionów Józefa Piłsudskiego 11, ul. Bożego Ciała 4/Miodowej 10, ul. Krakowskiej 13 w Krakowie, ul. Krakowskiej 29/Węgłowej 1 – było to 21 lat. O przejęcie tych budynków stara się Urząd Miasta Krakowa na podstawie układów indemnizacyjnych.

Biała księga nieruchomości krakowskich:

(wm, krakow.pl)

fot. Jan Musiał

Zobacz także