Jest pomysł poluzowania przepisów antysmogowych, jest protest Krakowa

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski apeluje do marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego o „niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw dążących do zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa i Małopolski”. Grupa zwolenników zmian tych uchwał zbiera podpisy pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie zniesienia zakazu palenia drewnem w Krakowie i odroczenie o 3 lata likwidacji kopciuchów w Małopolsce.

„Z dużym niepokojem przyglądam się propozycjom dotyczącym zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz województwa małopolskiego. Pragnę podkreślić, że dzięki wprowadzeniu uchwały antysmogowej na terenie Krakowa oraz konsekwentnej polityce miasta w zakresie eliminacji niskiej emisji w ostatnich latach obserwujemy wyraźną poprawę jakości powietrza w Krakowie” – napisał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski do marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego. To reakcja na doniesienia o inicjatywach dążących do poluzowania zapisów uchwały antysmogowej dla Krakowa i Małopolski, w tym m.in. wydłużenia czasu na wymianę starych kotłów.

Prezydent Krakowa zaznacza, że poprawa powietrza w Krakowie to również zasługa trudnej, ale odpowiedzialnej decyzji Sejmiku Województwa Małopolskiego w postaci zakazu stosowania paliw stałych, a także setek milionów złotych wydanych na realizację skutecznych programów antysmogowych. Kraków apeluje też o sprawne wdrożenie uchwały w regionie, co pozwoli wyeliminować problemu napływu zanieczyszczonego powietrza z okolicznych miejscowości.

Już wcześniej przeciwko zmian uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski protestowali niektórzy radni sejmiku (m.in. Tomasz Urynowicz i Wojciech Kozak) oraz politycy Platformy Obywatelskiej. Ci ostatni przygotowali projekt rezolucji Rady Miasta Krakowa, w której będą apelować o to samo, co prezydent. Kilka dni temu na antenie radia Kraków wicemarszałek Józef Gawron zapewniał, że władze województwa nie planują zmian w uchwałach antysmogowych.

(GS)

List prezydenta Krakowa:
„Wielce Szanowny Panie Marszałku!
Z dużym niepokojem przyglądam się propozycjom dotyczącym zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz województwa małopolskiego. Pragnę podkreślić, iż dzięki wprowadzeniu uchwały antysmogowej na terenie Krakowa oraz konsekwentnej polityce Miasta w zakresie eliminacji niskiej emisji w ostatnich latach obserwujemy wyraźną poprawę jakości powietrza w Krakowie.
Zmiana regulacji uchwały antysmogowej byłaby bardzo niekorzystna dla mieszkańców, podważając jednocześnie wieloletnie wysiłki Urzędu Miasta Krakowa w dążeniu do poprawy jakości powietrza.
Dlatego apeluję do Pana Marszałka o niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw dążących do zmiany istniejącej uchwały antysmogowej. Poprawa powietrza, która na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła w stolicy Małopolski to również zasługa bardzo trudnej, ale odpowiedzialnej decyzji radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego w postaci zakazu stosowania paliw stałych. To także setki milionów złotych wygenerowanych ze środków własnych i zewnętrznych na programy antysmogowe realizowane z dużym sukcesem na terenie Krakowa.
Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność sprawnego wdrożenia uchwały antysmogowej w pozostałych miejscowościach Województwa Małopolskiego. Badania naukowe wyraźnie wskazują na problem napływu zanieczyszczonego powietrza spoza terenu miasta. Wymiana kilkudziesięciu tysięcy starych palenisk wokół Krakowa jest warunkiem koniecznym w celu rozwiązania problemu smogu, w tym występujących jeszcze przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Potrzeba do tego determinacji i zaangażowania władz na każdym szczeblu: lokalnym, regionalnym oraz centralnym. Jestem przekonany, że Zarząd Województwa Małopolskiego doskonale rozumie wagę tej sprawy również w kontekście wypracowanych na przestrzeni ostatnich lat regulacji prawnych – uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski.”
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

3 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie