Jest uchwała krajobrazowa dla Krakowa ograniczająca reklamy w mieście. Dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów.

reklamy na ulicy Długiej (fot. MM)
Rada Miasta Krakowa przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową, czyli zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jej głównym celem jest ograniczenie i uporządkowanie reklam na terenie miasta. Firmy reklamowe będą miały dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów.
 
Prace nad uchwałą krajobrazową dla Krakowa trwały pięć lat, kilka razy je konsultowano, ale nawet na środowej sesji Rady Miasta zapisy uchwały budziły emocje i kontrowersje. Radni zgłosili ponad 30 poprawek, ale wobec zagrożenia, że uchwałę ie trzeba by znowu poddać konsultacjom i konieczne byłoby uzyskanie nowych uzgodnień, większość wycofano, a dwie przepadły w głosowaniu.
 
Przed podjęciem ostatecznej decyzji do głosu zostali dopuszczeni przedstawiciele branży reklamowej, którzy apelowali, by nie uchwalać nowych regulacji, bo spowodują one utratę wielu miejsc pracy. Łukasz Wantuch stwierdził, że ustawa, na podstawie której przygotowano uchwałę, może być uznana za niezgodną z konstytucja, więc lepiej byłoby się wstrzymać z uchwaleniem regulacji gminnych, ale jego wniosek w tej sprawie przepadł z kretesem.
 
Uchwała krajobrazowa zakłada podział miasta na strefy, dla każdej z nich obowiązują przepisy określające maksymalną dopuszczalną liczbę i wysokość obiektów małej architektury, głównie reklam. Uchwała określa, ile będzie banerów, billboardów, słupów reklamowych (tzw. okrąglaków), wolno stojących tablic i tabliczek reklamowych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2020 roku, na dostosowanie się do nich przewidziano 2-letni okres. Według szacunków po wejściu w życie nowych przepisów z terenu miasta zniknie ok. 70 proc. reklam.
 
Przyjęcie uchwały krajobrazowej przez Radę Miasta nie oznacza, że wszystko jest już przesądzone. Zapisy uchwały będzie badał wojewoda małopolski, a zapewne niezadowoleni z z nowych regulacji zaskarżą je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tym tygodniu wojewoda mazowiecki uchylił uchwałę krajobrazową dla warszawy, której zapisy są bardzo podobne do tej krakowskiej.
 
GS
 

 

Zobacz także