Jesteś świeżo upieczonym tatą? Musisz to wiedzieć!

fot. Pixabay

Gdy rodzi się maluch, zwykle w domu z dzieckiem zostaje mama, ale tata również może zaangażować się w opiekę nad dzieckiem i skorzystać z części urlopu macierzyńskiego oraz wykorzystać cały urlop rodzicielski. Co Wy na to, Panowie?  

Rodzice noworodka mogą liczyć łącznie na 52 tygodnie wolnego od pracy, na które składają się urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Okres ten może wydłużyć się jeśli przy jednym porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko. Przy czym należy zaznaczyć, że pierwsze tygodnie urlopu macierzyńskiego zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla matki dziecka.

– Pierwsze 14 tygodni zarezerwowanych jest wyłącznie dla matki. Jeżeli po tym czasie będzie chciała wrócić do pracy, to pozostałą część urlopu może wykorzystać tata dziecka. Jest jednak jeden warunek, ojciec musi być również ubezpieczony – tłumaczy Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim.

Tata na urlopie macierzyńskim to jednak rzadkie zjawisko. Tylko nieco jeden procent krakowskich ojców, zdecydowało się na wykorzystanie takiego typu urlopu i odebrało we wrześniu przysługujące im zasiłki.

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego również nie jest popularne wśród uprawnionych mężczyzn z Krakowa i okolic. – Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, następuje urlop rodzicielski, którym rodzice mogą swobodnie dysponować miedzy sobą. A nawet postanowić, że wykorzystają go równocześnie. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub nawet w czterech częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Jednak część urlopu rodzicielskiego, którą rodzice zdecydują się wykorzystać w późniejszych latach lata życia dziecka nie może wynosić więcej niż 16 tygodni – dodaje Szaniawska.

Urlop rodzicielski wynosi 32 tygodnie, przy urodzeniu jednego dziecka. Przy ciążach mnogich 34 tygodnie, bez względu na liczbę dzieci urodzonych w czasie jednego porodu.

Urlop ojcowski jest zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną  przez mężczyzn formą zasiłków w Krakowie. Na czym polega?

– Ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia – podkreśla rzecznik ZUS .

Pamiętajcie, że urlop ojcowski oraz zasiłek macierzyński za okres tego urlopu może zostać wykorzystany jednorazowo albo w nie więcej niż 2 częściach, z których kolejna nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części urlopu ojcowskiego. Żadna z części urlopu ojcowskiego nie może być krótsza niż tydzień.

(ks)

Zobacz także