„Jesteśmy oburzeni haniebną postawą radnych Krakowa”

  • Dalsze przedłużanie dyskusji w tej sprawie traktujemy jako działanie jawnie wrogie wobec dożywających swych dni kombatantów Armii Krajowej, ideałów jakim byli oni zawsze wierni oraz narodowych imponderabiliów – pisze w imieniu Rady POKiN dr Jerzy Bukowski.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się z prośbą do wojewody małopolskiego o uchylenie przyjętych wczoraj przez Radę Miasta Krakowa uchwał w sprawie zorganizowania kolejnych konsultacji społecznych na temat lokalizacji pomnika Armii Krajowej „Wstęga Pamięci” na bulwarze Czerwieńskim i unieważnienia wcześniejszych, na mocy których miał być wzniesiony ów monument.

Jesteśmy oburzeni haniebną postawą tych radnych, którzy konsekwentnie starają się nie dopuścić do uczczenia w prestiżowym miejscu, między Wawelem a Skałką, sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Przypominamy, że tę lokalizację dawno zatwierdziła RMK przeprowadzając wcześniej sondaż, w którym mogli się wypowiedzieć wszyscy zainteresowani obywatele podwawelskiego grodu.

Oburza nas ponowna próba niedopuszczenia do budowy „Wstęgi Pamięci”, jak również nagły tryb, w którym przyjęła ją wczoraj Rada nie zapraszając na swoje posiedzenie przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK – pomysłodawcy takiej formy upamiętnienia żołnierzy Polski Podziemnej.

Dalsze przedłużanie dyskusji w tej sprawie traktujemy jako działanie jawnie wrogie wobec dożywających swych dni kombatantów Armii Krajowej, ideałów jakim byli oni zawsze wierni oraz narodowych imponderabiliów.

Dziękując radnym Prawa i Sprawiedliwości, którzy usiłowali nie dopuścić do przyjęcia skandalicznych uchwał i zgłosili votum seperatum, apelujemy do wojewody Piotra Ćwika, aby uchylił je, podobnie jak tę z 30 stycznia o panelu obywatelskim.

W imieniu Rady POKiN – dr Jerzy Bukowski

Najnowsze

Co w Krakowie