Jubileusz 120-lecia Wodociągów Miasta Krakowa

15 lutego w kościele przy Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 120 rocznicy powstania Wodociągów Miasta Krakowa.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od ceremonii nadania i poświęcenia Sztandaru Wodociągów Miasta Krakowa Spółka Akcyjna w Kościele św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela. Po symbolicznym wbiciu gwoździ pamiątkowych Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa przekazał sztandar na ręce Piotra Ziętary – Prezesa Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa. Następnie Ksiądz Kanonik Stanisław Sudoł – Proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora poświęcił sztandar i odprawił Mszę Świętą. Po głównych uroczystościach Zarząd wraz z Radą Nadzorczą Wodociągów Miasta Krakowa oraz przedstawicielami organizacji związkowych udali się na teren Zakładu Uzdatniania Wody Bielany. Na miejscu złożyli wieńce przy tablicach upamiętniających pracowników Spółki poległych podczas II wojny światowej.

W uroczystości, celebrującej 120 lat pracy wielu pokoleń krakowskich wodociągowców na rzecz Krakowa, wzięła udział minimalna liczba osób, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonych obostrzeń sanitarnych. Pozostali pracownicy i wszyscy zainteresowani mogli śledzić wydarzenie online, podczas transmisji na żywo.

(KK)

Najnowsze

Co w Krakowie