„Rada„Rada„Rada
„Rada„Rada„Rada

Jutro ważny dzień dla rodziców przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasitów

Musisz przeczytać

Rehabilitacja po Covidowa
Rehabilitacja po Covidowa

W poniedziałek, 1 marca 2021 rozpocznie się rekrutacja do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. 1 marca to także początek rekrutacji do szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli

W Krakowie rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych (w tym tzw. zerówek) od 1 do 31 marca. Tak, jak w poprzednim roku, zapisy odbywają się za pomocą elektronicznego serwisu rekrutacyjnego Formico.

„W marcowej rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w tym samym miejscu – ich rodzice czas na złożenie deklaracji kontynuacji mieli do 26 lutego” – informują urzędnicy.

Terminarz rekrutacji do przedszkoli

  • 1–31 marca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (do 1 kwietnia komisje rekrutacyjne weryfikują wnioski)
  • 23 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 26 kwietnia–7 maja – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia; brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce
  • 10 maja – ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Oferta przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne dostępna będzie w serwisie rekrutacyjnym Formico.

Rekrutacja do podstawówek

Od 1 do 31 marca rodzice i opiekunowie będą mogli dokonywać zapisów dzieci do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, a dzieci spoza rejonu – na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa.

Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa w obwodzie, której mieszka dziecko, powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento, natomiast wnioski można składać w szkołach, w godzinach ustalonych przez ich dyrektorów.

Terminarz rekrutacji do szkół podstawowych

1–31 marca – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych.
30 kwietnia, godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru; listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji; rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową; rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.
4–14 maja – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko.
17 maja, godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły).
18 maja – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.

jk, krakow.pl

Harder
Harderfit
- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca