Już można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Jak i gdzie to zrobić?

Od 1 sierpnia 2022 roku w Krakowskim Centrum Świadczeń rozpoczęło się przyjmowanie wniosków – w formie papierowej – o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023.

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ można pobrać i złożyć w poniższych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa w godz. 7:40 – 15:30:
ul. Stachowicza 18
os. Zgody 2, pok. 111, 117, 119
ul. Wielicka 28 A w okresie od 1 sierpnia do dnia 30 września br.
Wnioski o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego można pobrać i złożyć w poniższych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa w godz. 7:40 – 15:30:
ul. Stachowicza 18
os. Zgody 2, pok. 117, 119.

W celu kontynuacji wypłaty: świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosek o wypłatę tego świadczenia należy złożyć do 31 października br.
W celu kontynuacji wypłaty: świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioski o wypłatę tych świadczeń należy złożyć do 30 listopada br.

Urzędnicy zachęcają do składania wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
za pomocą portalu EMP@TIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Wniosek o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ można złożyć elektronicznie za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Urzędnicy przypominają też o możliwości zarezerwowania wizyty w Krakowskim Centrum Świadczeń w dogodnym terminie za pośrednictwem strony internetowej www.umawianiewizyt.um.krakow.pl.

Najnowsze

Co w Krakowie