Już niedługo nad Wisłą powstaną nowe bulwary. Przed nami karczowanie i uporządkowanie terenu

Już niedługo mieszkańcy Krakowa doczekają się kolejnego terenu spacerowego. Trwa postepowanie przetargowe, które wyłoni firmę odpowiedzialną za wykarczowanie i uprzątniecie terenu nad Wisłą w okolicach Płaszowa. To tam, na ponad 5 hektarach powstaną „Płaszowskie bulwary wiślane”

Płaszowskie bulwary nad Wisłą to projekt zgłoszony przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w 2012 roku. Projekt zakłada udostępnienie mieszkańcom terenów nad Wisłą jako obszaru rekreacji i wypoczynku w naturalnym środowisku, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Pomysłodawcy utworzenia bulwarów wskazywali, iż mieszkańcy Płaszowa pomimo bliskości Wisły, nie mogą korzystać z jej uroków

Mieszkańcy Płaszowa apelowali o nowe miejsca spacerowe

 –  Większość mieszkańców Płaszowa wie, że Wisła przepływa tuż obok Nas. Osoby zamieszkujące Płaszów mogą podziwiać ją z wysokości stopnia Dąbie, z mostu Nowohuckiego, z mostu Wandy; mają możliwość i spacerowania wzdłuż jej brzegów zagospodarowanymi bulwarami w rejonie Starego Podgórza, Śródmieścia lub Grzegórzek. Niestety obecnie nie mają możliwości komfortowego i bezpiecznego podejścia do Wisły praktycznie na całej długości linii brzegowej od stopnia Dąbie do rejonu za Fortem Lasówka. Pozostają jedynie wędrówki wałem wiślanym, z dala od brzegów Wisły. Prowadzona obecnie modernizacja wałów wiślanych, utwardzenie ich korony i powstanie ciągu pieszo-rowerowego spowoduje wzmożone zainteresowanie tym terenem osób, które zapewne zechcą skorzystać z tak przygotowanej, nowej infrastruktury. Część osób, miłośnicy spacerów po nieutwardzonym podłożu a w szczególności Ci, którzy na wędrówki wybierają się ze swoimi czworonożnymi towarzyszami utracą taką możliwość. Udostępnienie terenów między wałem a Wisłą pozwoli na obcowania z naturalnym środowiskiem i korzystanie z jego uroków – wskazywali autorzy projektu

W ramach przygotowań do powstania bulwarów, Zarząd Zielni Miejskiej ogłosił przetarg na uporządkowanie terenu przyszłych bulwarów, likwidację dzikich wysypisk śmieci, niwelację terenu, redukcję samosiejek i gatunków ekspansywnych, chwastów oraz wykoszenie. Zgłosiły się dwie firmy, najtańsza oferta opiewa na kwotę poniżej 300 tys. złotych co oznacza, że do wyłonienia wykonawcy pozostały tylko  kwestie formalne, bowiem ZZM planował przeznaczyć na to zadanie kwotę 400 tys. złotych. Wybrany wykonawca będzie miał 120 dni od momentu podpisania umowy na wykonanie wszystkich prac. 

Co powstanie na nowych bulwarach?

Założeniem nowych bulwarów jest jak najmniejsza ingerencja w naturalny wygląd i charakter tego miejsca. Zakłada się ingerencję ograniczoną tylko i wyłącznie do uporządkowania terenu i  2-3 krotnego koszenia w ciągu roku. Dzięki temu w Krakowie, powstanie ponad 5 hektarowy teren zachęcający do nieskrępowanego kontaktu z naturą. 

– Bulwary płaszowskie  stworzą naturalną, bezpieczną przestrzeń rekreacyjną, przestrzeń służącą swobodnemu wypoczynkowi dla mieszkańców. Uporządkowanie tego terenu pozwoli spacerowiczom na obcowanie z naturalnym środowiskiem, zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, co wpłynie korzystnie na ich samopoczucie  – mówią inicjatorzy projektu.

W przyszłości planowane jest stworzenie w tym rejonie przystanku tramwaju wodnego oraz przystani kajakowej – W okresie zimowym, oczywiście przy odpowiednich warunkach pogodowych, teren ten będzie można wykorzystać do uprawiania narciarstwa biegowego – czytamy w opisie projektu.  

(JS)

 

Najnowsze

Co w Krakowie