Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym. Jest projekt uchwały w tej sprawie

Musisz przeczytać

W Krakowie powstanie nowy użytek ekologiczny – „Kamieniołom Libana”. To blisko 15 hektarów położonych między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, Kopcem Krakusa i Cmentarzem Podgórskim. Projekt uchwały w sprawie objęcia tego terenu szczególną ochroną prezydent przekazał już radnym. Uchwała może być podjęta już po wakacjach.

„Celem ustanowienia użytku ekologicznego na terenie kamieniołomu Libana jest ochrona mozaiki ekosystemów samorzutnie wykształconych w dawnym kamieniołomie wapieni, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym oraz murawami kserotermicznymi, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania, sezonowego przebywania” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”.

Są to tereny dawnego kamieniołomu ze zróżnicowanymi niewielkimi zbiornikami wodnymi, ściany wyrobiska wraz z przyległymi pasami wierzchowiny z roślinnością ciepłolubną oraz niewielkie kompleksy o charakterze leśnym w obrębie dna wyrobiska i nieco większe na wierzchowinie. Na terenie Kamieniołomu Libana i w jego najbliższym sąsiedztwie na wierzchowinie stwierdzono łącznie 286 gatunków roślin naczyniowych. W całym kamieniołomie obserwowano blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Dużą wartość przyrodniczą posiadają również występujące na terenie kamieniołomu naturalne i antropogeniczne składniki przyrody nieożywionej: skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca