Kazimierz Barczyk laureatem Nagrody im. Józefa Dietla

W dniu Święta Samorządu Terytorialnego, Kazimierz Barczyk – założyciel i wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – otrzymał Nagrodę im. Józefa Dietla. Uroczystość odbyła się w Muzeum Krakowa w Krzysztoforach, laudację na cześć laureata wygłosił Stanisław Kracik, b. Burmistrz Niepołomic i Wojewoda Małopolski. Statuetkę Józefa Dietla wręczył Kazimierzowi Barczykowi Zastępca Prezydenta Krakowa prof. Andrzej Kulig. Uroczystość uświetnił minirecital Leszka Wójtowicza – barda Piwnicy pod Baranami.

Kazimierz Barczyk jest adwokatem, absolwentem prawa UJ, samorządowcem, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego. W 1991 r., jako pierwszy przewodniczący Rady Miasta Krakowa  założył Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, któremu społecznie do dziś przewodniczy.  Od 1996 jest również przewodniczącym ogólnopolskiej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – największej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce, zrzeszającej w 20 związkach 1000 gmin, powiatów i województw.

Laureat jest współautorem kluczowych dla ustroju Państwa reform samorządowych: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

Jako krakowski sędzia Kazimierz Barczyk w latach 1980-92 założył i kierował Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”, które opracowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw składających się na nowy ustrój Rzeczypospolitej – wg. prof. S. Grodziskiego b. Prorektora UJ „należy je bez żadnych wątpliwości ustawić w szeregu największych działań reformatorskich w historii społeczeństwa i państwa polskiego, co najmniej od czasów Konstytucji 3 Maja”.

W latach 1991-93 i 1997-2001 dwukrotnie był Posłem na Sejm oraz Sekretarzem Stanu w Kancelarii Premiera J. Buzka i doradcą ds. samorządów.

Kazimierz Barczyk był inicjatorem budowy  w Krakowie jedynego na świecie Muzeum Armii Krajowej. Ppłk Kazimierz Kemmer ps. „Halny” w czasie otwarcia Muzeum stwierdził: „Kazimierz Barczyk od 1992 roku jako jedyna osoba publiczna, konsekwentnie przez wiele lat był naszym najlepszym przyjacielem, opiekunem i obrońcą, bez którego Muzeum AK mogłoby wręcz utracić obecną siedzibę, a także bez którego nie byłoby tej wielkiej, realizowanej inwestycji.”

Był także inicjatorem i autorem projektu ustawy Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ , która ustanawiała na rzecz UJ donację, w wyniku której powstała inwestycja o łącznej wysokości 1,5 mld zł, a uczelnia uzyskała 2.5-krotnie więcej obiektów, aniżeli w ciągu poprzednich 600 lat, co miało ogromny wpływ na rozwój uczelni i kształcenie w Kampusie 20 tys. studentów.

Kazimierz Barczyk w ramach swoich zasług szczególnie dla Krakowa wspierał budowę Kliniki Kardiochirurgii prof. A. Dziatkowiaka, który wykonał w niej 500 przeszczepów serca, a z jako członek Komitetu Sterującego Funduszu ISPA oraz Funduszu Spójności  przy ministrze środowiska skutecznie zabiegał o sfinansowanie inwestycji o wartości miliard zł z funduszy UE: Oczyszczalni Ścieków Płaszów II, składowiska odpadów Barycz oraz zmodernizowanie sieci ciepłowniczej MPEC w Krakowie. Od lat angażuje się także w budowę i rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie, w tym budowę dodatkowej pary torów za ponad 1,6 miliarda zł, a także  przekazanie z Samorządu Województwa Małopolskiego 250 mln zł na wyposażenie nowego Szpitala Uniwersyteckiego UJ – łącznie było to wspieranie powyższych inwestycji wartości ok. 5 miliardów zł.

Kazimierz Barczyk był współautorem uchwały o zakazie palenia węglem w Krakowie, którą podpisał jako przewodniczący SWM. Odznaczony Medalem Cracoviae Merenti oraz  Krzyżem Komandorskim OOP.

Celem Nagrody im. J. Dietla  jest uhonorowanie osób fizycznych i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi. W Kapitule przyznającej Nagrodę zasiadają m.in. Prezydent Krakowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Poprzedni Laureaci Nagrody to m.in.: Anna Dymna – prowadząca m.in. fundację dobroczynną „Mimo wszystko”, prof. Franciszek Ziejka – b. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, prof. Andrzej Zoll – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego,  prof. Jacek Purchla -b. Wiceprezydent Krakowa, założyciel i b. Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

Patronem Nagrody jest Józef Dietl – profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale przede wszystkim Prezydent Krakowa w l. 1866-1874, którego  reformy i działania miały doniosły wpływ na rozwój miasta.

Podczas uroczystości Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla przyznała także dyplomy honorowe Krakowskiemu Alarmowi Smogowemu, Wodociągom Miasta Krakowa oraz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Józefa Dietla

Zdjęcie 1 z 15

Fot. Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla

Najnowsze

Co w Krakowie