Kolejne opóźnienie na Krakowskiej. Kiedy wreszcie kierowcy pojadą tą ulicą?

Fot. KRKnews

Ulica Krakowska nie zostanie otwarta dla kierowców w październiku. Firma wykonująca przebudowę poinformowała, że nową organizację ruchu wprowadzi do 22 listopada.

Terminy zakończenia przebudowy ulicy Krakowskiej przesuwano już kilka razy. Ten październikowy miał być ostatni i ostateczny. Tak jak wszystkie poprzednie był obietnicą bez pokrycia.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie zgadza się na nowe terminy. Ale jedyne co może zrobić, to naliczyć kary wykonawcy. A kierowcy jeszcze przez kilka tygodni nie będą korzystać z gotowej już ulicy Krakowskiej i odnowionego mostu Piłsudskiego.

Ulica Krakowska wciąż czeka na otwarcie

Ulica Krakowska wciąż czeka na otwarcie

Wielu kierowców nie stosuje się do znaków, stąd na Krakowskiej już od jakiegoś czasu widać samochody. A przy kolejnym opóźnieniu będzie ich tam jeszcze więcej. Nielegalnie.

(GS)

Stanowisko Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Termin – 22 listopada br. – wskazany przez wykonawcę jako ostateczny dla wdrożenia stałej organizacji ruchu na Krakowskiej, nie znajduje akceptacji Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Naszym zdaniem wykonawca miał możliwość organizacji pracy w taki sposób, aby ten ostatni etap zrealizować w znacznie krótszym czasie. Wobec takiej jego postawy zamierzamy wyciągnąć konsekwencje kontraktowe. W pierwszej kolejności ustalony zostanie okres zwłoki z winy wykonawcy, który będzie podstawą do naliczenia kar kontraktowych. Dodatkowo przeanalizujemy, czy jego działania kwalifikują się do dochodzenia przez Gminę Miejską Kraków (GMK) innych roszczeń.

Podczas prowadzonych odbiorów technicznych inspektorzy ZDMK zakwestionowali poprawność wykonania części płyt torowych oraz niektórych odcinków chodników. Będziemy oczekiwać od wykonawcy przedstawienia programu naprawczego dla wskazanych przez nas usterek. Zaznaczamy, że realizacja tych prac może odbyć się już po dopuszczeniu ruchu pojazdów wzdłuż ulicy. Jednocześnie oczekujemy na przedstawienie przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej prac, która jest podstawą do przeprowadzenia odbioru inwestycji.

Opisywane przez media kwestie odbiorów, opóźnień i relacji na linii zamawiający-wykonawca to zagadnienia złożone i wielowątkowe. Ich pełne przedstawienie w skrótowej formie artykułu jest dosyć trudne. „Jednak podkreślamy, że działając w imieniu GMK dołożymy wszelkich starań, aby wyegzekwować wobec wykonawcy to, na co pozwalają zapisy umowne. Priorytetem pozostaje zakończenie inwestycji i oddanie ulicy w takiej formie, jak przewidywał projekt.

Zobacz także