Kolejne podwyżki cen. W górę idą woda i ścieki!

fot. pixabay.com

Od 24 maja w Krakowie zacznie obowiązywać nowa taryfa opłat Wodociągów Miasta Krakowa. Podwyżki zatwierdził już regulator czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Podwyżki nie będą znaczne, choć z pewnością odczują je najubożsi krakowianie. Od 24 maja za 1 m3. dostarczanej wody i  odebranych ścieków zapłacimy o 19 groszy, więcej.

Czym podyktowane są podwyżki? Magistrat wydał komunikat, z którego w żaden sposób nie można się tego dowiedzieć. „Wodociągi Miasta Krakowa nieustannie podejmują i skutecznie realizują programy inwestycyjne o bezprecedensowej skali i zakresie. Prowadzona systematycznie modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w istotny sposób przyczynia się do rozwoju miasta, podnosząc tym samym komfort życia jego mieszkańców” – czytamy.

Więcej światła na źródła podwyżek rzuca w rozmowie z KRKnews.pl Robert Żurek, rzecznik Wodociągów Miasta Krakowa.

– To żadne novum, informowaliśmy o tym w ubiegłym roku.  Wtedy też wystąpiliśmy do Wód Polskich, a więc do regulatora o jej zmianę, podyktowaną danymi makroekonomicznymi. Dotychczasowa taryfa obowiązuje od 2015 roku i przez 4 lata nie była zmieniana – wyjaśnia i zaznaczając, że od tego momentu ceny dóbr, towarów i usług poszły w górę i to znacząco. – W ciągu tylko ostatniego półrocza ceny paliw wzrosły o 20 proc., większe płacimy też podatki, chociażby z tytułu posiadanych przez nas nieruchomości – stwierdza.

Zapewnia, że podwyżki nie są podyktowane chęcią zysków, a troską o minimalizację ewentualnych strat. – Te podwyżki są mniejsze niż prognozy GUS o inflacji – zaznacza.

fot. krakow.pl

 

Zobacz także