Kolejne dotacje NIE dla Krakowa!

Ministerstwo Rozwoju rozdzieliło kilkadziesiąt milionów złotych pomiędzy gminy, które starały się o dotację na przygotowanie programów rewitalizacji. Pieniądze trafią do 20 gmin, które w konkursie na „Modelową Rewitalizację Miast” zdobyły najwięcej punktów. Na liście zabrakło jednak Krakowa, który starał się o dofinansowanie na „Miejski program rehabilitacji osiedli w zabudowie blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Do drugiego etapu konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju, zakwalifikowało się w sumie 57 gmin z całej Polski, które przedstawiły swoje pomysły na ożywienie i tym samym rozwój swojego miasta. Resort zdecydował o przyznaniu dotacji dla najlepszych 20 propozycji, które otrzymają w sumie 43,7 mln złotych.
Największa dotacja, bo aż 4,17 mln złotych została przyznana Warszawie, która zgłosiła projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Zakłada on „ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, tworzenie i wspieranie Lokalnych Systemów Wsparcia dostosowanych do potrzeb rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz organizacja atrakcyjnych przestrzeni publicznych na Pradze Północ”.

Na podium nagrodzonych projektów znalazła się Dąbrowa Górnicza, która uzyska 3,9 mln złotych na projekt „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” oraz Szczecin, który uzyskał 3,7 mln złotych dotacji na projekt „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Z kolei najmniejsza  z przyznanych dotacji – 575 tys. złotych trafi do Milicza na projekt „Milicz odnowa- wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz”. Pełną listę punktacji II etapu konkursu Ministerstwa Rozwoju możecie zobaczyć Państwo tutaj.

Niedoceniony Kraków

Kraków, który w II etapie konkursu na „Modelową Rewitalizację Miast” zdobył 461 punktów zajął 25 miejsce. Projekt „Miejskiego programu rehabilitacji osiedli w zabudowie blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków” zakłada „przeobrażenie miejskich osiedli w miejsca przyjazne dla ich mieszkańców, a w szczególności dokonanie takich zmian w ich organizacji i infrastrukturze, aby nastąpiło wzmacnianie więzi międzyludzkich/sąsiedzkich, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego, odnowienie budynków mieszkalnych i placów zabaw oraz rozwiązanie problemów parkingowych.

W walce do miejsca premiowanego dotacją wyprzedziły nas takie gminy jak: Ostróda, Gorzów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski i Bydgoszcz. Organizatorzy zapewniają, że ocenianie propozycji skupiało się głównie na kształtowaniu przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej oraz ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i ożywienia gospodarczego. Ministerstwo podkreśla, że liczy iż program zachęci pozostałe gminy do wzmożonej pracy i brania przykładu z nagrodzonych, którzy mają być wzorem w zakresie rewitalizacji i rozwoju swoich gmin.

(pt)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie