Kolejne utrudnienia w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje o kolejnych utrudnieniach, remontach i przebudowach w naszym miejście:

ul. Kantora –MPWiK S.A.. –Budowa sieci kanalizacji sanitarnej– jezdnia ograniczenia w ruchu (50% szerokości) – w dniach 25.08.- 06.09.2016

ul. Mysłakowskiego, ul. Przybyszewskiego – MPWiK S.A. – budowa i przebudowa sieci wod-kan – jezdnia, ograniczenia z ruchu (50% szerokości) – w dniach 29.08. – 03.09.2016

ul. Piltza – Budownictwo Mieszkaniowe MAKADAM – demontaż dźwigu – jezdnia zamknięcie – w dniu 29.08.2016

ul. Podgórki – MPWiK –sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu .– jezdnia ( wyłączenie z ruchu) – w dniach 23.08.- 04.11.2016

ul. Klimeckiego –EAST – WEST DEVELOPMENT OFFICE Sp z o.o. – demontaż grodzic – jezdnia, wyłączenia z ruchu, chodnik – w dniach 26.08.2016

(bg)

Najnowsze

Co w Krakowie