Kolejne wydalenie cudzoziemca z Krakowa. W tej kwestii przepisy są bezwzględne!

Krakowska straż graniczna przeprowadziła kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. Z powodu błędów formalnych z naszego kraju zostanie wydalony Egipcjanin.

Mężczyzna pod koniec lutego przekroczył zewnętrzną granicę Schengen z Ukrainy do  Słowacji, a następnie udał się do Austrii. Stamtąd na początku marca trafił do Polski.

– Złożył do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie drogą pocztową wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Formularz zawierał jednak braki formalne. Do chwili obecnej nie uzyskał więc jakiegokolwiek dokumentu, legalizującego jego pobyt na terytorium RP oraz Strefy Schengen. W związku z tym funkcjonariusze placówki straży granicznej w Krakowie dokonali zatrzymania cudzoziemca w związku z zaistnieniem przesłanek, uzasadniających wydanie decyzji o zobowiązaniu go do powrotu – podaje straż graniczna.

Zobowiązanie do powrotu zostało wydane, do tego mężczyzna otrzymał roczny zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez 1 rok.

Stacja Parkowa – nowoczesna plaża w Krakowie

Najnowsze

Co w Krakowie