Kolejny spór wokół Opery Krakowskiej

Narasta kolejny spór w Operze Krakowskiej. Na początku roku Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował, że obecny dyrektor Opery, Bogusław Nowak będzie pełnił tę funkcję przez najbliższe 3 lata. Z taką decyzją nie zgadza się jednak minister kultury prof. Piotr Gliński, który przesłał do marszałka swoją opinię w tej sprawie.

„Mając na uwadze artystyczny rozwój Opery Krakowskiej oraz niedopuszczenie do narastania konfliktu w Zespole, najwłaściwszą formą wyłaniającą kandydata na stanowisko dyrektora Opery będzie zastosowanie procedury konkursowej” – czytamy w opinii prof. Glińskiego, przesłanej do marszałka Krupy.

Zdanie ministra kultury podzielają dwa z trzech związków zawodowych, które działają na terenie Opery Krakowskiej. Środowisko twórcze jest jednak w tej sprawie mocno podzielone. Część, jak Stowarzyszenie Artystów Muzyków, Zarząd oddziału krakowskiego chciałoby rozpisania konkursu. Z kolei Zarząd Oddziału ZASP w Krakowie przekonuje, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie dyr. Nowaka na stanowisku i pozwolenie mu kontynuowania swoich działań.

Nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Urząd Marszałkowski, który jest organem nadzorującym Operę Krakowską. Zdaniem urzędników, instytucja za rządów dyrektora Bogusława Nowaka stanęła na nogi i znalazła się w prestiżowym rankingu stu najlepszych oper na świecie.

Warto przypomnieć, że Bogusław Nowak zasiada na stanowisku dyrektora Opery Krakowskiej od 2007 roku, jego obecna kadencja kończy się z dniem 31 sierpnia.

(pt)

Najnowsze

Co w Krakowie