KolejPlus w Małopolsce. Gdzie powstaną nowe trasy dla pociągów?

Rząd przedstawił listę inwestycji, które będą realizowane w ramach programu KolejPlus. W wykazie 34 projektów są także linie kolejowe w Małopolsce.

Do realizacji zostały przyjęte linie kolejowe Kraków – Niepołomice, Kraków – Olkusz i Gorlice – Jasło.  W przypadku linii Kraków – Myślenice będą pieniądze na prace projektowe.

Cały budżetu programu KolejPlus to 11 mld złotych. Wcześniej rezerwowano na ten cel 5,5 mld zł. W środę, 20 kwietnia 2022 roku, rząd ogłosił zwiększenie finansowania dla tego programu i ogłosił listę realizowanych inwestycji. Pieniądze na te zadania trafią do samorządów regionalnych (Urzędów Marszałkowskich).

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

– Gratuluję wszystkim samorządom, których projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Kolej Plus. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Duże zainteresowanie samorządów Programem świadczy o tym, że kolej jest ważnym elementem rozwoju regionów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projekty w Programie KolejPlus obejmują:
10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie