Kombinowanie źle się skończyło… W Krakowie skończyła się jego przygoda

Obywatel Turkmenistanu najpewniej próbował oszukać straż graniczną, ale jego podstęp został ujawniony.

W trakcie kontroli legalności pobytu ustalono, że 25-letni obywatel Turkmenistanu na początku września ubiegłego roku wjechał na Ukrainę, skąd następnie udał się do Węgier i do Polski.

„W Polsce, w październiku 2022 r., za pośrednictwem operatora pocztowego cudzoziemiec złożył do Wojewody Małopolskiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który zawierał braki formalne. Jak ponadto ustalono, Konsul RP w Baku w przeszłości odmówił cudzoziemcowi udzielenia wizy w celu wykonywania pracy” – podaje straż graniczna.

Do dnia przeprowadzenia kontroli, cudzoziemiec nie uzyskał żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium RP oraz innych państw Schengen. 

„W związku z tym, że Turkmen przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu w Polsce oraz przekroczył granicę wbrew przepisom prawa, Komendant Placówki SG w Krakowie wszczął wobec mężczyzny postępowanie administracyjne.  W jego wyniku wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu wraz z rocznym zakazem  wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen” -informuje straż graniczna.

Według SG, powyższe ustalenia pozwalają przypuszczać, że cudzoziemiec świadomie dostał się na Ukrainę, aby następnie – jako uchodźca wojenny – przekroczyć granicę zewnętrzną Schengen na Węgrzech i bez kontroli dostać się do Polski.

„W ostatnim czasie jest to kolejny ujawniony przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie cudzoziemiec, który wykorzystując panującą sytuację wyjątkową na Ukrainie, dostaje się do Polski lub innych państw strefy Schengen z naruszeniem obowiązujących przepisów” – podaje straż graniczna.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie