Odpierają zarzuty i piszą swój raport!

Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży przygotowuje swój raport dotyczący przygotowań do organizacji wydarzenia. Dokument ma zawierać odpowiedzi na wszystkie dotychczasowe zarzuty, które pojawiały się pod adresem organizatorów oraz wątpliwości dotyczące zlokalizowania głównych uroczystości w podkrakowskich Brzegach. – Naszym celem jest pokazanie stanu prac, które na tym terenie trwają od wielu miesięcy – przekonuje koordynator generalny KO ŚDM bp. Damian Muskus.

W ostatnich dniach wielokrotnie pisaliśmy o wątpliwościach, które podnoszą kolejne instytucje oceniające stan przygotowań do organizacji Światowych Dni Młodzieży. Swoje uwagi przekazali m.in. eksperci Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, którzy poddali pod wątpliwość organizowanie głównych uroczystości w Brzegach pod Krakowem, które ich zdaniem są: „źródłem wysokiego ryzyka dla życia i zdrowia ludzi. Należy bardzo poważnie rozważyć podjęcie decyzji o zmianie lokalizacji Mszy Posłania, tak aby możliwe było optymalne zabezpieczenie uroczystości” – czytamy w raporcie RCB.

O problemach związanych z odpowiednim zabezpieczeniem Brzegów w czasie Światowych Dni Młodzieży oraz brakach organizacyjnych, pisali również członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Współpracy z Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży 2016. Oprócz problemów z noclegami, transportem, organizacją ruchu, wskazywano również na możliwe zakłócenia w działaniu telefonii komórkowej i późne zakończenie prac na systemem komunikacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, TETRA.

Komitet Organizacyjny ŚDM zdecydował o przygotowaniu własnego raportu, który ma zawierać kompleksowe odpowiedzi na zarzuty stawiane w ww. dokumentach. Jednocześnie dokument ma stanowić dowód na to, że Brzegi jako lokalizacja Mszy Posłania będą gotowe na przyjęcie tak dużej liczby pielgrzymów (szacuje się, że do Krakowa przyjedzie od 2,5 do 3 mln osób, przyp. red.). Raport KO ŚDM – jak podkreślił bp. Muskus, będzie opierał się na opiniach poszczególnych służb oraz innych podmiotów, które powstały na zlecenie organizatora wydarzenia.

Dokument w pierwszej kolejności ma zostać przekazany na ręce wojewody małopolskiego Józefa Pilcha, który odpowiada za przygotowanie planu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie Światowych Dni Młodzieży. – Mam nadzieję, że raport rozwieje wątpliwości i przekona, że bezpieczeństwo młodzieży i papieża jest dla nas absolutnym priorytetem – przekonuje koordynator generalny KO ŚDM, bp. Muskus.

Jednocześnie organizatorzy raz jeszcze podkreślają, że w Krakowie i najbliższej okolicy nie ma innego terenu będącego w stanie pomieścić wszystkich pielgrzymów, którzy wezmą udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Tym samym organizatorzy ponownie podkreślili, że propozycja wojewody Józefa Pilcha, by uroczystości przenieść na Błonia Krakowskie, jest niemożliwa do realizacji.

Raport o aktualnym stanie przygotowań, autorstwa Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży mamy poznać w połowie przyszłego tygodnia. W pierwszej kolejności zapozna się z nim wojewoda Józef Pilch, następnie zostanie on upubliczniony.

(pt)

fot. www.worldyouthday.com

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie