Koniec konsultacji społecznych Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Mieszkańcy zgłosili ponad 2,5 tys. uwag

Musisz przeczytać

Urząd miasta opublikował raport zawierający wnioski z konsultacji społecznych w sprawie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Nowe drogi powstają w ramach trzeciej obwodnicy i będą kontynuacją Trasy Łagiewnickiej, która kończy się na Ruczaju, przy skrzyżowaniu z ulicą Grota-Roweckiego.

Od połowy października do początku grudnia zeszłego roku trwały konsultacje społeczne dotyczące dwóch odcinków trzeciej obwodnicy Krakowa – tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. W ich trakcie projektanci oraz miejska spółka Trasa Łagiewnicka otrzymali ponad 2,5 tys. wypełnionych formularzy, z czego większość (58 proc.) dotyczyła projektowania trasy Pychowickiej.

Aby w jak najszerszym zakresie wysłuchać opinii mieszkańców, zrealizowano szereg działań, umożliwiających wszystkim mieszkańcom wypowiedzenie się na temat planowanej inwestycji, w tym: przeprowadzono pięć otwartych spotkań z mieszkańcami, które były transmitowane w internecie.  W siedzibach Rad Dzielnic odbyły się cztery dyżury projektantów, podczas których można się było dowiedzieć więcej na temat projektu i zadać pytania bezpośrednio jego twórcom. Zorganizowano również osiem dyżurów telefonicznych projektanta, aby umożliwić mieszkańcom bliższy kontakt z zespołem. Mieszkańcy mogli też składać formularze konsultacyjne – za pośrednictwem poczty lub osobiście. W trakcie prac nad raportem do procesu konsultacji dołączyła również Politechnika Krakowska, której eksperci odnieśli się do prezentowanych wariantów w formie koreferatu.

Trasy poprowadzą od węzła Ruczaj aż do ulicy Armii Krajowej. Wiadomo, że mieszkańcy chcą jak najdłuższych odcinków tunelowych. Tunel powstanie między innymi pod rzeką Wisłą i Rudawą, także pod wzgórzem świętej Bronisławy i od zakrętu przy ulicy Armii Krajowej aż do wiaduktu przy ulicy Balickiej. Miasto deklaruje również zminimalizowanie ingerencji w Las Łęgowy i ogródki działkowe przy ulicy Księcia Józefa. W okolicy powstanie węzeł przesiadkowy, do którego będzie dojeżdżać przedłużona z Salwatora linia tramwajowa.

W podsumowaniu raportu z konsultacji czytamy, że docelowy projekt powinien spełniać następujące założenia:

• prowadzenie Trasy Pychowickiej w tunelu pod Wisłą

• maksymalizacja odcinków w tunelach płytkich, tam gdzie istnieje możliwość

• brak linii tramwajowej wzdłuż Trasy Pychowickiej i Trasy Zwierzynieckiej do czasu opracowania w ramach odrębnego zadania „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”

• zachowanie rezerwy terenowej pod ewentualną budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Pychowickiej

• zachowanie rezerwy terenowej pod przyszły Kanał Krakowski

• koordynacja projektowa Trasy Zwierzynieckiej z systemem szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego

• minimalizacja rozmiarów węzłów przy spełnieniu warunków przepustowości,

• w rejonie Przegorzał przesunięcie układu drogowego wraz z węzłem na wschód

• minimalizacja ingerencji w obszary cenne przyrodniczo oraz w obszary ROD

• przestrzeń nad tunelami i rezerwa terenowa pod budowę Kanału Krakowskiego powinna zostać zagospodarowana na cele rekreacyjne

• obligatoryjna budowa linii tramwajowej od Salwatora do nowego centrum przesiadkowego

• centrum przesiadkowe w formie minimalizującej zajętość obszaru (np. parking nad pętlą)

• dostosowanie układu dróg lokalnych do zagospodarowania istniejącego

• priorytety dla komunikacji zbiorowej

• zastosowanie dogodnych rozwiązań dla ruchu pieszego i rowerowego

• zapewnienie dogodnych rozwiązań dla skomunikowania różnych środków komunikacji zbiorowej.

Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka mają stanowić przedłużenie otwartej już Trasy Łagiewnickiej. To drogi kluczowe dla III obwodnicy Krakowa, która jest planowana jako sposób na wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i zapewnienie komunikacji międzydzielnicowej bez konieczności wjazdu m.in. na Aleje Trzech Wieszczów (są bardzo blisko Rynku Głównego, Wawelu, Błoń). III obwodnica nie ma być alternatywą dla autostradowej (A4) drogi obwodowej Krakowa, co także było częstym wątkiem poruszanym w trakcie spotkań z mieszkańcami.

 

Patrycja Bliska 

 

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

7 KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
7 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca