Koniec strajku okupacyjnego nieczynnego domu studenckiego „Kamionka”. Jest porozumienie studentów i władz UJ

Jest przełom w sprawie strajku okupacyjnego domu studenckiego Kamionka. W dniu 27 maja 2024 r. na spotkaniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, władze uczelni oraz studenci zrzeszeni w Kole Młodych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” osiągnęli porozumienie, które zakończyło trwający od ponad 10 dni strajk okupacyjny w byłym akademiku „Kamionka”. Wszystkie protestujące osoby mają opuścić budynek do dnia 29 maja br. do godz. 14.00.

17 maja Koło Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” rozpoczęło strajk okupacyjny na terenie nieczynnego domu studenckiego przy ul. Kamionka 11. Na teren akademika weszło ok. 50 osób mających ze sobą karimaty, menażki i jedzenie. Na wejściu do budynku zawiesili klepsydrę, na której widniały słowa: „Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o likwidacji ś.p. domu studenckiego „Kamionka”. Jeszcze w 2018 roku służył studentom. Od blisko pięciu lat budynki przy ul. Kamionka stoją puste, a mogłyby służyć ponad 120 studentom. (…) Czynsze rosną, a ostatni akademik UJ wybudował w latach 70. Domagamy się zatrzymania sprzedaży, remontu i ponownego otwarcia akademika!”.

Brakuje miejsc w krakowskich akademikach? Rozpoczął się strajk okupacyjny Domu Studenckiego „Kamionka”

Władze uczelni zareagowały na protest wezwaniem policji i odcięciem prądu, a w końcu zawiesiły rozmowy z protestującymi, uznając, że strajk jest nielegalny. Władze UJ po zawieszeniu rozmów z prowadzącymi protest, nakazały opuszczenie obiektu ze względu na stan techniczny budynku. Jak stwierdziły w oświadczeniu – przebywanie w nim może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Władze UJ zawieszają rozmowy z protestującymi studentami. „Nielegalne wtargniecie na teren Uczelni”

Protestujący uważali, że jest inaczej i nie przerwali strajku. W międzyczasie na polecenie UJ wymieniono zamki do drzwi wejściowych oraz odcięto w budynku dostęp do energii elektrycznej. Protestujący żądali zmiany decyzji Senatu UJ o o sprzedaży Kamionki  oraz deklaracji budowy nowych akademików. Chcieli też immunitetu dla wszystkich studentów i studentek, zaangażowanych w protest.

Władze uczelni podkreślały, że „już 20 kwietnia br. podjęły decyzję o wstrzymaniu kolejnego ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kamionka w Krakowie”.  –  Po pierwsze, procedura Kamionki została wstrzymana. Po drugie, rektor i pan rektor-elekt zobowiązali się, że jeśli otrzymają od studentów zobowiązanie, ze jest faktyczne zainteresowanie tymi akademikami, to podejmą inicjatywę na posiedzeniu Senatu UJ o wycofaniu uchwały o sprzedaży Kamionki. Trzecia rzecz, która też została zrealizowana wczoraj, to deklaracja pana rektora-elekta o wycofaniu się ze słów rzekomej sprzedaży Bursy Jagiellońskiej – mówił rzecznik UJ.

 

W dniu 27 maja 2024 r. na spotkaniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, władze uczelni oraz studenci zrzeszeni w Kole Młodych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” osiągnęli porozumienie, które zakończyło trwający od ponad miesiąca strajk okupacyjny w byłym akademiku „Kamionka”.

Władze UJ ponownie potwierdziły, że jeszcze przed rozpoczęciem okupacji, w dniu 20 kwietnia br., podjęły decyzję o wstrzymaniu procedury sprzedaży byłych akademików przy ul. Kamionka 11 i 11a. Jednym z kluczowych punktów porozumienia było zlecenie niezależnej wyceny kosztów remontu budynku „Kamionka” oraz ustalenie liczby studentów zainteresowanych zamieszkaniem w tym obiekcie.

Jeśli studenci potwierdzą wolę zamieszkania w budynku, rektor UJ, prof. Jacek Popiel, oraz rektor-elekt, prof. Piotr Jedynak, przedstawią Senatowi projekt uchwały o uchyleniu wcześniejszej decyzji Senatu UJ z dnia 31 stycznia 2018 roku dotyczącej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kamionka 11 i 11a.

Ostateczny termin udostępnienia akademika zależeć będzie od wyceny kosztów remontu oraz przebiegu procedur zamówień publicznych i realizacji niezbędnych prac remontowych. Rektor-elekt, prof. Piotr Jedynak, potwierdził, że nie planuje sprzedaży domu studenckiego „Bursa Jagiellońska”, który pozostanie miejscem zamieszkania i pracy dla społeczności akademickiej UJ.

Uniwersytet jest również w trakcie prac nad budową nowego akademika na Ruczaju (III Kampus UJ), a studenci zostali poinformowani o harmonogramie realizacji tej inwestycji. Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami podjętymi w kwietniu br., uniwersytet zwiększy dostępność miejsc noclegowych dla studentów już w roku akademickim 2024/2025.

Władze UJ, mając na uwadze dobro studentów, zadeklarowały, że nie złożą zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ani nie podejmą działań dyscyplinarnych wobec uczestników okupacji budynku „Kamionka”. Strony uzgodniły, że podpisanie stanowiska oznacza zakończenie okupacji, a wszystkie protestujące osoby opuszczą budynek do dnia 29 maja br. do godz. 14.00.

Jak przygotować dom na przyjęcie petsittera?

Najnowsze

Co w Krakowie