Koniec utrudnień na Armii Krajowej. Od piątku znów pojedziemy dwoma pasami

fot. PLK SA

Dobre informacje od Polskich Linii Kolejowych. Skończyła się pierwsza faza modernizacji trasy kolejowej między Krakowem Głównym a Mydlnikami. Dla kierowców oznacza to koniec zwężenia pod wiaduktem na ul. Armii Krajowej.

Modernizacja trasy obejmuje przebudowę czterech wiaduktów kolejowych (nad ul. Łupaszki, Godlewskiego, Zielony Most i Armii Krajowej) oraz budowę tunelu drogowego w miejsce przejazdu kolejowego przy ul. Rydla.

Koniec utrudnień

Budowa przy ul. Armii Krajowej rozpoczęła się na początku 2017 r. Rozebrany został stary wiadukt. Szeroki zakres prac wymagał zwężenia ulicy, by m.in. umieścić rusztowania i prowadzić prace przy nowej konstrukcji. Zmiana organizacji ruchu, polegała na zwężeniu jezdni do dwóch pasów. Konstrukcja nowego wiaduktu została już w pełni wykonana. Teraz prowadzone będą prace wykończeniowe bezpośrednio na obiekcie.

Oznacza to, że od piątku 3 marca pod wiaduktem na ul. Armii Krajowej auta pojada czterema pasami. Sprawna organizacja pozwoliła szybciej przywrócić pełny ruch na tej ważnej krakowskiej arterii. Pierwotnie wykonawca zakładał utrzymanie ograniczeń w ruchu do maja br.

Kolejna faza projektu

Wiosną modernizacja linii kolejowej E30 wejdzie w kolejną fazę. Prace budowlane obejmą tory, którymi dotychczas kursują pociągi. Udostępnione będą dla ruchu tory zmodernizowane w pierwszej fazie projektu.

Przystąpienie do kolejnej fazy przebudowy wiaduktów kolejowych i prac inżynieryjnych wymaga też nowej organizacji ruchu w rejonie ulic Łupaszki, Godlewskiego i Zielony Most. Informacje o zmianach będą przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Korzyści dla podróżnych

Nowe możliwości w komunikacji kolejowej i drogowej – wygodniejsze i bezpieczniejsze wiadukty, to nie jedyne efekty inwestycji na E 30. Bardzo ważny jest nowy przystanek Kraków Bronowice oraz przebudowa stacji w Mydlinikach. Zwiększy się też poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym dzięki nowym urządzeniom sterowania.

Inwestycja warta 250 mln zł netto współfinansowana jest w ramach unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Odcinek linii kolejowej Kraków Główny Towarowy – Kraków Mydlniki jest częścią większego zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacji połączenia kolejowego pomiędzy Śląskiem a Małopolską. Inwestycja umożliwi podniesienie prędkości pociągów do 160 km/h i skrócenie czasu podróży do ok. 1 godz. Modernizacja linii kolejowej E30 pomiędzy Krakowem a Katowicami zakończy się w 2020 roku. Szacowana wartość projektu opiewa na 2 mld zł.

(wm, inf. prasowa)

Zobacz także