Stop wycince drzew. Obronią nas eksperci

Koniec z bezkarnym wycinaniem drzew. Prezydent Jacek Majchrowski powołał dziś do życia specjalny zespół zadaniowych ds. ochrony zieleni. Ich zadaniem będzie nadzorowanie i sprawdzanie postępowań dotyczących wycinania drzew. To odpowiedź na wiele kontrowersji związanych z usuwaniem zieleni w Krakowie. W skład zespołu wchodzą urzędnicy, ale również naukowcy i ekolodzy.

– Chcemy jeszcze skrupulatniej niż dotychczas przyglądać się każdemu wnioskowi o wycinkę drzew. Sprzyja temu także nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która daje samorządom większe pole manewru przy podejmowaniu decyzji w tego typu sprawach – przekonuje Jacek Majchrowski.

Temat miejskiej zielni od miesięcy budzi sporo kontrowersji wśród mieszkańców, którzy wielokrotnie zarzucali urzędnikom zbyt pobłażliwe traktowanie wycinki drzew i hurtowe rozdawanie deweloperom pozytywnych opinii zezwalających na usunięcie miejskiej zieleni w zamian za nasadzenia następcze.

– Utworzona grupa zajmie się opiniowaniem projektów w zakresie gospodarki zielenią w mieście, a także formułowaniem zaleceń i uwag do wydawanych decyzji wycinkowych, z uwzględnieniem nasadzeń roślinności kompensacyjnej – podkreślała Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Krakowa, Elżbieta Koterba.

Kto w drużynie?

Na członków Zespołu Zadaniowego ds. ochrony zieleni powołani zostali Główny Architekt Miasta, Miejski Konserwator Zabytków, Miejski Architekt Krajobrazu, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, kierownik referatu do spraw ochrony zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska. W pracach będą też uczestniczyć pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wydziału Kształtowania Środowiska, a także zespół ekspertów z Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego. Nie zabraknie też przedstawicieli Towarzystwa Ochrony Przyrody oraz Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

– Na posiedzenia zespołu, w charakterze doradców, niezależnych biegłych lub konsultantów, mogą zostać zaproszone inne osoby, m.in. przedstawiciele innych organizacji ekologicznych, eksperci z zakresu oceny zagrożenia powodowanego przez drzewa na elementy budowlane oraz specjaliści zajmujący się pielęgnacji drzew i krzewów – informuje wiceprezydent Koterba.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. ochrony zieleni zaplanowano na połowę lipca.

(pt)

Najnowsze

Co w Krakowie