Kontakt

Kontakt z redakcją:
redakcja@krknews.pl

Kontakt z działem promocji i reklamy:
reklama@krknews.pl

Wydawca:

Fundacja – Instytut Rozwoju Mediów Lokalnych
ul. Halicka 10/11/401, 31-036 Kraków
KRS: 0000778031
NIP: 6762567079

Redaktor naczelny: Grzegorz Skowron