Kontrole palenisk w styczniu. 2172 wizyt strażników miejskich, 8 mandatów

Te liczby pokazują, że uświadamianie wciąż jest konieczne. W styczniu strażnicy miejscy przeprowadzili w Krakowie ponad 2 tysiące kontroli palenisk, ujawniając przy okazji 13 przypadków spalania śmieci.

Strażnicy nałożyli osiem mandatów karnych na kwotę 1050 złotych, pouczyli cztery osoby i skierowali jeden wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto pouczyli 90 osób nieposiadających certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry używanego do spalania węgla.

Miasto od lat dofinansowuje programy likwidacji pieców kaflowych i przestarzałych kotłów węglowych oraz ich wymiany na urządzenia nowe, spełniające ekologiczne normy. Obowiązująca w Krakowie uchwała antysmogowa zakazuje używania przez gospodarstwa domowe opału złej jakości oraz pieców i kotłów o wysokiej emisji pyłów drobnych i niskiej efektywności energetycznej.

W obecnym sezonie grzewczym zadanie realizuje 140 strażników miejskich posiadających upoważniania do kontroli wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zespół kontrolny stanowią strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 45 osób (kontrole planowe i interwencyjne w systemie pracy ciągłej, przez wszystkie dni tygodnia).

Odwód (na wypadek wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia oraz do bieżącej kontroli w przypadku znacznego wzrostu liczby zgłoszeń interwencyjnych) to 95 strażników przeszkolonych w zakresie kontroli zakazu spalania odpadów.

(wm, krakow.pl)

fot. dennis via Foter.com

Najnowsze

Co w Krakowie