Kopania Soli „Wieliczka” ponownie otwarta dla turystów! Kiedy będzie można zwiedzać?

Kopalnia Soli "Wieliczka" / fot. M. Damska

Już wkrótce turyści będą mogli wrócić do Kopalni Soli „Wieliczka”. Zwiedzanie odbywać się będzie w maseczkach, a uczestnicy wycieczek będą musieli trzymać odpowiednie odstępy. Codziennie będzie odbywać się także dezynfekcja. Otwarte zostanie także uzdrowisko, z którego korzystać będą kuracjusze. 

8 czerwca zostanie otwarta Trasa Turystyczna, a goście będą mogli korzystać z wycieczek w godzinach od 9.00 do 17.00. Zwiedzanie odbywać się będzie z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa. Grupy maksymalnie 20-osobowe do podziemi zejdą w zachowaniem 15-minutowych odstępów. Wcześniej każdy turysta obowiązkowo przejdzie przez specjalną strefę bezpieczeństwa z obowiązkowym pomiarem temperatury ciała i dezynfekcją rąk. Tego typu procedury od marca br. obowiązują także wszystkich pracowników kopalni.

Zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych wyrobiskach znajdują się liczne punkty ze środkami sanitarnymi, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich na każdym etapie zwiedzania. Dystans społeczny podczas oczekiwania na zejście, a także w komorach Trasy i podczas korzystania z innych świadczeń będzie obowiązkowy. W jego utrzymaniu pomoże specjalne oznakowanie i piktogramy informacyjne.

Kopalnia Soli „Wieliczka” / fot. R. Stachurski

Wdrożone kompleksowe procedury bezpieczeństwa sanitarnego obejmują częstą dezynfekcję miejsc użytkowych i dotykanych dłońmi, jak również m.in. wyciągów szybowych oraz wyrobisk chodnikowo-komorowych. Po zakończeniu recepcji gości miejsca newralgiczne dodatkowo poddawane będą opylaniu i zamgławianiu – windy nawet dwukrotnie w ciągu doby. W środki ochrony indywidualnej (maseczki lub przyłbice i rękawiczki ochronne) wyposażeni są wszyscy pracownicy, w tym m.in. obsługa ruchu turystycznego, punktów handlowych i gastronomicznych.

Otwarte zostanie także uzdrowisko

Od 30 maja działalność w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej w podziemnych komorach wznawia uzdrowisko kopalni. Program rehabilitacji pulmonologicznej został tak przeorganizowany, aby kuracjuszom zapewnić maksimum bezpieczeństwa i komfortu, zarówno podczas zajęć oddechowych, jak i odpoczynku w komorach leczniczych. Ćwiczenia zostały zindywidualizowane, odbywać się będą w grupach maksymalnie 4-osobowych, a leczenie prowadzone z uwzględnieniem dystansu społecznego, procedur bezpieczeństwa i sanitarnych.

Kopalnia Soli „wieliczka” – uzdrowisko / fot. Konrad Zarębski

Uruchamiane są także poradnie uzdrowiska na powierzchni. Świadczenie usług poprzedzone będzie wywiadem medycznym i pomiarem temperatury ciała. Środki ochrony osobistej będą obowiązkowe dla wszystkich pacjentów, kuracjuszy, pracowników, a pomieszczenia często dezynfekowane.
W czerwcu planowane jest również otwarcie tężni solankowej w Parku św. Kingi, jednorazowo w niej przebywać będzie mogło 50 osób. Działalność w czerwcu planuje wznowić także Hotel Grand Sal.

Drugi obszar funkcjonowania uzdrowiska, czyli turnusy uzdrowiskowe, zostaną wznowione w późniejszym terminie po ogłoszeniu takiej możliwość przez Ministra Zdrowia.

Kopalnia Soli „Wieliczka” fot. R. Stachurski

Zobacz także