Koparka przebiła rurę na budowie trasy S7. Wschód Krakowa bez wody

W godzinach popołudniowych w rejonie ulic Kocmyrzowska/Architektów, wykonawca robót związanych z budową drogi S7, firma Gulermak, uszkodził magistralę wodociągową DN 315 należącą do Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Uszkodzenie rurociągu spowodowało  problemy z dostawami wody w następujących rejonach: Łuczanowice, Grębałów, Wadów. 

Niezwłocznie po stwierdzeniu awarii, służby dyżurne Spółki podjęły działania zmierzające do ograniczenia jej zasięgu poprzez przestrefowanie zasilania w wodę. Jednocześnie informujemy, że dla zapewnienia zastępczego źródła wody dla mieszkańców zostały podstawione beczkowozy:

Łuczanowice:

ul. Łuczanowicka
ul. Irzykowskiego
ul. Bystronia
Grębałów:

ul. Grebałowska
ul. Kantorowicka
ul. Darwina
Wadów:

ul. Wadowska
ul. Glinik
ul. Organki.
W przypadku wystąpienia konieczności podstawienia beczkowozu w innej lokalizacji, prosimy o kontakt z Biurem Dyspozytorskim pod nr tel. 994. O planowanym terminie przywrócenia dostaw wody będziemy Państwa informować na bieżąco. Przepraszamy za niezawinione przez Spółkę przerwy w dostawie wody.

Najnowsze

Co w Krakowie