Koronawirus w Krakowie. Prezydent Jacek Majchrowski podpisał zarządzenie o pomocy przedsiębiorcom i odpowiadał na pytania dziennikarzy

Jacek Majchrowski / fot. Jan Lorek

Prezydent Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia przez miasto szczególnych rozwiązań pomocowych dla branż szczególnie zagrożonych kryzysem podczas epidemii. Nowe regulacje dotyczą obniżenia czynszów i odroczenia płatności podatków lokalnych dla krakowskich przedsiębiorców, funduszy stypendialnych dla artystów, ulg dla klubów sportowych czy wsparcia dla niepublicznych żłobków.

O podpisaniu zarządzania prezydent Krakowa Jacek Majchrowski poinformował podczas konferencji prasowej transmitowanej na profilach facebookowych prezydenta i Urzędu Miasta. Prezydent odpowiadał też na pytania dziennikarzy. Zapowiedział kolejne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, utworzenie mobilnego punktu badań na koronawirusa, wstrzymanie podwyżek dla urzędników, ale przy deklaracji, że nie będzie zwolnień w magistracie.

Oto kilka pytań i odpowiedzi.

Co z kursowaniem komunikacji miejskiej?
Nadal będą ograniczenia. W okresach szczytowych tramwaje i autobusy będą kursowały jak w zwykły dzień, w pozostałych porach – co godzinę. Zmiany zostaną wprowadzone od poniedziałku – od 4.30 do 9.30 i między 13.00 a 18.00 to godziny szczytu.

Czy miasto nadal będzie wyłączać oświetlenie w nocy?
To daje oszczędności około 20 tys. złotych na dobę. Zobaczymy, czy parki nie oświetlimy znowu, gdy zostaną otwarte 20 kwietnia.

Czy powstanie mobilny punkt pobierania próbek do badania na koronawirusa?
Trwają uzgodnienia w tej sprawie. Najprawdopodobniej taki punkt powstanie prawdopodobnie przy Tauron Arenie.

Czy będzie umorzenie podatku od nieruchomości dla spółki Tauron Dystrybucja
Nie widzę powodów, dla których można by zmieniać sytuację tej firmy, ale to rada będzie decydować, bo wniosek o ulgi skierowany był do rady.

Ile straci budżet miasta?
Liczny, że około miliarda złotych mniej wpłynie do budżetu.

Przygotowania do wyborów
Działamy zgodnie z prawem, ale tylko połowa komisji została obsadzona w minimalnym składzie. Około 100 szkół i przedszkoli nie chce, by były w nich lokale wyborcze. Jest też problem z obwodami zamkniętymi (to domy pomocy społecznej i szpitale). Także firmy informatyczne, które obsługiwały wybory, wycofują swoje deklaracje o współpracy.

Co z inwestycjami?
Te, które są już realizowane nie będą wstrzymywane, nie ogłaszamy nowych przetargów.

Co z metrem?
Trudno powiedzieć, miasto nie dostało jeszcze studium dla tej inwestycji.

Co z turystyką?
Mamy przygotowywane programy uruchomienia na nowo turystyki, może nieco innej niż do tej pory. Wkrótce przedstawimy te programy.

Na co zostaną przeznaczone oszczędności z festiwali, które się nie odbędą?
Przyjęliśmy zasadę, że oszczędności na kulturze pozostają w kulturze.na pomoc dla środowisk kultury przeznaczyliśmy ok. 10 mln zł.

Na maj były przewidziane podwyżki dla urzędników. Będą?
Wszystkie podwyżki są wstrzymane

Czy będą zwolnienia w urzędzie?
Nie chcemy dopuścić do tego, by pracownicy byli zwalniani. Te, które mogą odejść na emeryturę, by odeszły, umowy, które się kończą, nie będą przedłużane. To w sumie ok. 100 osób.

Czy będą obniżki pensji prezesów spółek gminnych?
To sprawa spółek. W Urzędzie nie przewiduję obniżek

Ilu bezrobotnych zarejestrowało się w Urzędzie Pracy?
To ok. 100 osób dziennie, większy natłok będzie pod koniec kwietnia i na początku maja.

Do kiedy nie będzie opłat za parkowanie na ulicach?
Do 3 maja.

Czy ArcelorMittal poinformował o nowym terminie uruchomienia wielkiego pieca w hucie?
Nic mi nie wiadomo.

Jak długo będą działać bezpłatne linie autobusowe dla medyków?
Tyle, ile będzie potrzeba. Niektóre linie okazały się niepotrzebne.

GS

Zobacz konferencję prezydenta Jacka Majchrowskiego

Konferencja prasowa Prezydenta Jacka Majchrowskiego

Opublikowany przez telewizja.krakow.pl Piątek, 17 kwietnia 2020

Co jest w zarządzeniu prezydenta

– W podpisanym właśnie zarządzeniu porządkuję wszystkie kwestie związane z pomocą udzielaną przez miasto. Naszą intencją jest pomóc wszystkim przedsiębiorcom, by mogli nadal zarabiać i utrzymywać miejsca pracy. To działanie także w interesie samego miasta. Budżet miasta nie bierze się znikąd. Bierze się przecież z podatków mieszkańców i działających w Krakowie firm. Udzielając teraz pomocy, godzimy się na uszczuplenie budżetu miasta, ale jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie wszyscy na tym skorzystamy – tłumaczy prezydent Jacek Majchrowski.

Najważniejsze formy pomocy oferowane przedsiębiorstwom to możliwość odroczenia zapłaty podatków lokalnych, a także możliwość obniżenia czynszu za lokal komunalny w czasie, gdy firma nie funkcjonowała. To również wsparcie udzielane za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy – jak dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników czy możliwość uzyskania nisko oprocentowanej pożyczki dla firm i dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Zarządzenie prezydenta zapowiada także przygotowanie uchwały Rady Miasta Krakowa, na podstawie której będzie możliwe wypłacenie jednorazowej dotacji dla żłobków niepublicznych, w wysokości 300 zł na jedno dziecko, by pomóc tym placówkom przetrwać do momentu wznowienia normalnej pracy.

Pakiet wsparcia miasto przygotowało także dla klubów sportowych. Będą one mogły wystąpić z wnioskiem o zawieszenie opłat czynszowych za korzystanie z miejskich obiektów sportowych. Miasto przeznaczy dla nich także dodatkowe środki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem sportu.

Szczególne rozwiązania Kraków przygotował także dla instytucji kultury, gwarantując im pokrycie poniesionych już kosztów związanych z przygotowaniem wydarzeń, które miały być finansowane z budżetu miasta. Kraków stworzy także fundusz socjalny z myślą o artystach, którzy w tym czasie zostali pozbawieni możliwości zarobkowania. Prezydent zdecydował także o obniżeniu do końca czerwca o połowę czynszu w lokalach miejskich, które służą prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o rezygnacji do końca roku z podwyższenia czynszów za lokale, w których znajdują się pracownie twórcze.

Podobne rozwiązania przygotowano także dla organizacji pozarządowych, które działały na rzecz miasta i realizowały zadania finansowane z budżetu miasta. Urzędnicy będą elastycznie podchodzić do zawartych umów, pozwalając je realizować w inny sposób lub w innych terminach, aby nie pozbawiać tych organizacji środków, które pomogą im przetrwać.

– Postaramy się, by pomoc była udzielana szybko i nie wiązała się z nadmierną biurokracją – zapowiedział prezydent Majchrowski. – Tam, gdzie przepisy nam na to pozwolą, będziemy rezygnować z obowiązku dostarczania nam zaświadczeń, opierając się przede wszystkim na oświadczeniach, że dany podmiot z powodu epidemii znalazł się w trudniej sytuacji finansowej.

Prezydent zapowiada także, że do 30 kwietnia zostaną przez Urząd Miasta Krakowa utworzone Punkty Doradztwa Kryzysowego, których zadaniem będzie udzielanie pomocy przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków o uzyskanie pomocy zarówno w ramach krakowskiego programu „Pauza”, jak i rządowej „Tarczy antykryzysowej” oraz innych programów, które mają wesprzeć podmioty gospodarcze w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19.

Zobacz także