Smog. Dziś znów oddychamy trucizną! Do Krakowa nadciąga pomoc

Smog znów zaatakował Kraków. Normy są znacznie przekroczone, więc lepiej dziś ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum. Jest jednak szansa, że wkrótce się to zmieni.

Poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 87 ʮg/m3. Tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Jest jednak szansa, że w ciągu najbliższych godzin znaczna część smogu zostanie przepędzona z miasta. Wszystko dlatego, że warunki usuwania zanieczyszczeń określane są jako średnie i bardzo dobre. To nowość, bo w ostatnich dniach pogoda nie pomagała w oczyszczaniu powietrza.

jk

Najnowsze

Co w Krakowie