Koronawirus. Szyją maseczki dla podopiecznych i pracowników pomocy społecznej. I ratują swoje miejsca pracy

Urząd Marszałkowski

Spółdzielnia Socjalna Albert z Chełmka czy Społeczna21 Sp. z o.o. z Krakowa – to tylko dwie z pięciu społecznych małopolskich firm, które do końca kwietnia uszyją 12,5 tys. wielorazowych maseczek higienicznych. Maseczki te zostaną przekazane instytucjom pomocy społecznej i ich podopiecznym. Dzięki akcji „Pomoc szyta na miarę”, zatrudnione w przedsiębiorstwach osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, będą mogły utrzymać swoje miejsca pracy.

– Dzięki akcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wsparcie uzyskają firmy społeczne, które w związku z trwającym stanem epidemii doświadczyły drastycznego spadku przychodów. To pociąga za sobą ryzyko redukcji zatrudnienia czy nawet upadłości tych podmiotów. Chcemy zrobić wszystko, by chronić miejsca pracy i nie pozostawiać potrzebujących samych sobie – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.- A uszyte przez pracowników maseczki trafią do tych, którzy są szczególnie wrażliwi na zarażenie wirusem COVID-19, czyli do mieszkańców domów pomocy społecznej czy podopiecznych domów dziecka.

Pięć przedsiębiorstw społecznych z Małopolski na zlecenie krakowskiego ROPS-u uszyje 12,5 tys. maseczek higienicznych zgodnych ze standardami medycznymi. Firmy, które podjęły się zadania działają przede wszystkim w branży usługowej (gastronomia, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, usługi opiekuńcze), dając zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym: osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnym czy bezdomnym

W ramach zlecenia przedsiębiorstwa społeczne zobowiązały się do zakupu materiału według podanej przez ROPS specyfikacji, a następnie uszycia maseczek w określonej ilości i dostarczenia ich do siedziby jednostki przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Kolejnym etapem akcji będzie dezynfekcja, pakowanie i dystrybucja maseczek bezpośrednio do pracowników instytucji pomocy społecznej, a więc do pracowników socjalnych, opiekunów i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej oraz do mieszkańców i podopiecznych tych placówek.

Akcja „Pomoc szyta na miarę” potrwa do końca kwietnia.

Kto uszyje maseczki?
Spółdzielnia Socjalna Albert z Chełmka
Spółdzielnia Socjalna Sękowskie Smaki z Sękowej
„Okno na świat” Spółdzielnia Socjalna ze Słopnic
Społeczna21 Sp. z o.o. z Krakowa
Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” z Dzierżanin

GS

Koronawirus w Krakowie. Od dziś bez maseczki ani rusz. Kto i gdzie musi zakrywać nos i usta

Zobacz także