Koronawirus w Krakowie. Czy place targowe zostaną zamknięte?

krakow.pl

Władze Krakowa nie zamknęły miejskich placów targowych z powodu zagrożenia koronawirusem. Ale Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa apeluje do dzierżawców targowisk miejskich, aby „w związku z obowiązującym stanem epidemii, uważnie śledzili komunikaty władz państwowych i służb sanitarnych, stosowali się do nich i podejmowali wszelkie niezbędne decyzje adekwatnie do zaistniałych okoliczności”.

Z powodu epidemii koronawirusa niektóre miasta pozamykały targowiska. Zrobiono to np. w Poznaniu. Tam, gdzie tego nie zrobiono, samorządy przypominają o stosowaniu się do zaleceń Sanepidu. W Krakowie place targowe pozostają otwarte dla klientów, choć na wielu z nich i sprzedających, i kupujących jest znacznie mniej niż przed wybuchem epidemii.

Krakowski magistrat przypomina, że na placach targowych obowiązują „Wytyczne dla placówek handlowych i usługowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa”. Oto zasady prowadzenia sprzedaży:

1. Zwracać klientom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (przynajmniej 1–1,5 m).
2. Nie obawiać się zwracania uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
4. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w szczególności:
a) przed rozpoczęciem pracy;
b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
c) o obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
f) po skorzystaniu z toalety;
g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
h) po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
i) po kontakcie z pieniędzmi.
5. Ograniczać, w miarę możliwości, ekspozycję w punktach handlowych żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam, gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta – zwracać uwagę na właściwą higienę.
6. Ograniczać możliwość przebierania i dotykania produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).
7. Promować wykorzystywanie do pakowania rękawic foliowych oraz torebek.
8. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
9. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
10. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
11. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
12. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
13. Powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
14. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

GS

Zobacz także