Koronawirus w Krakowie. Woda z kranu jest bezpieczna – wirus nie rozprzestrzenia się w systemach wodociągowych

fot. Pixabay

Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów – czytamy w oświadczeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków i odpowiedzialne są za 10–20% wszystkich przeziębień oraz tzw. „infekcji grypowych”. Charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych.

Takie procesy jednostkowe są stosowane we wszystkich zakładach uzdatniania wody Wodociągów Miasta Krakowa,
a w szczególności wysokosprawne procesy dezynfekcji wody (promieniowanie UV i elektrolitycznie generowany podchloryn sodu w ZUW Raba, dwutlenek chloru w ZUW Rudawa i ZUW Dłubnia). Dodatkową barierą przeciwko koronawirusom jest utlenianie wstępne prowadzone w naszych zakładach – ozonowanie w ZUW Raba i oksydacja nadmanganianem sodu w ZUW Dłubnia i Rudawa. Natomiast na ZUW Bielany stosowany jest proces składający się
z filtracji powolnej i dezynfekcji elektrolitycznie generowanym podchlorynem sodu, który skutecznie eliminuje tego typu wirusy.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoim oświadczeniu z dnia 2 marca 2020 r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) informuje, że wcześniej obowiązujące wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę, obejmują również sytuacje nadzwyczajne np. związane z wybuchem epidemii COVID-19. WHO potwierdziła,
że poszczególne etapy procesu uzdatniania wody, a przede wszystkim dezynfekcja, zapewniają szybką inaktywację wirusa SARS-CoV-2. Należy podkreślić, że nie stwierdzono przypadków na przeżycie tego wirusa w wodzie uzdatnionej.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, Wodociągi Miasta Krakowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom i klientom oraz dla zachowania zdolności operacyjnej do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Krakowa i okolic, podjęły działania prewencyjne, m.in.:

  • od dnia 16 marca 2020 r. Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9 jest zamknięte do odwołania – sprawy można załatwiać drogą korespondencyjną i telefoniczną
  • od dnia 16 marca 2020 r. wstrzymane są wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie – do czasu odwołania będą prowadzone wyłącznie zdalne odczyty
  • Centralne Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa wykonuje badania wody związane z zabezpieczeniem nieprzerwanego nadzoru nad jakością wody dostarczanej mieszkańcom, ograniczono przyjmowanie zleceń zewnętrznych do minimum
  • ograniczono do minimum planowe prace remontowe sieci wodociągowej – ewentualne przerwy w dostawie wody są krótkotrwałe i związane wyłącznie z usuwaniem awarii lub podłączaniem do sieci nowych nieruchomości.

Komunikaty o bieżącej sytuacji:

  • strona internetowa https://wodociagi.krakow.pl/
  • profil FB/prostozkranu/

Komunikaty o planowanych przerwach w dostawach wody i awariach:

  • strona internetowa https://wodociagi.krakow.pl/aktualnosci/awarie-i-informacje-o-wylaczeniach-wody.html
  • profil FB/Wodociagi.Miasta.Krakowa.Awarie
  • aplikacja Ostrzegator

Zobacz także