Kultura Miasto

Kraków będzie miał Centrum Muzyki z prawdziwego zdarzenia. Pierwszy krok zrobiony

Znajdą się tam sale koncertowe, nowoczesne warunki pracy dla artystów, a nieopodal planowana jest miejsce wypoczynku dla wszystkich krakowian. Tak za kilka lat ma wyglądać Centrum Muzyki i jego okolice. 

Dziś podpisany został akt notarialny, który sfinalizował pierwszy etap zamiany gruntów pomiędzy Województwem Małopolskim a Agencją Mienia Wojskowego.

Dzięki temu, na dotychczasowych działkach AMW przy ul. Skrzatów, będzie mogło powstać Centrum Muzyki, a na gruntach przy ul. Czerwone Maki – posiadanych do tej pory przez województwo – zbudowane zostaną mieszkania dla żołnierzy i ich rodzin.

Centrum Muzyki, które ma powstać do 2024 r., prowadzone będzie wspólnie przez Województwo Małopolskie i Gminę Miejską Kraków. 

– W sercu naszego województwa powstanie kolejna, wyjątkowa instytucja kultury, jaką będzie Centrum Muzyki. Mieszkańcy oraz osoby odwiedzające Kraków i Małopolskę znajdą w nim wyjątkowe wydarzenia muzyczne, ale także ciekawe miejsca dla wypoczynku. Z kolei małopolscy artyści będą mieć doskonałe warunki do codziennych prób i występów – mówi marszałek Jacek Krupa.

Muzyka i wypoczynek

Kompleks obiektów tworzących Centrum Muzyki będzie charakteryzował się nie tylko innowacyjnymi i funkcjonalnymi rozwiązaniami architektonicznymi i urbanistycznymi, ale też najwyższą akustyką, z których będą korzystać zarówno muzycy, jak i miłośnicy kultury. Oprócz koncertów, będzie można też zaznać wypoczynku w powstającym obok Centrum Muzyki parku, a cała okolica ma stać się tętniącą życiem „muzyczną dzielnicą Krakowa”.

– Dzisiejsza umowa jest wynikiem podpisania listów intencyjnych pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Agencją Mienia Wojskowego i Akademią Muzyczną w Krakowie. Bardzo się cieszę, że właśnie w taki sposób udało nam się przypieczętować porozumienie i że już niedługo mieszkańcy Grzegórzek zyskają, oprócz wspomnianego Centrum Muzyki, całkiem nową zieloną przestrzeń. Zgodnie z ich oczekiwaniami, teren, który pozyskała dziś Gmina Miejska Kraków, zostanie w całości przeznaczony na park Grzegórzecki– podkreśla prezydent Jacek Majchrowski.

Jeszcze w tym roku planowane jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego obok Centrum Muzyki, który zostanie zorganizowany w przyszłym roku. Wybór wykonawcy inwestycji i roboty budowlane planowane są na lata 2020-2023. Wstępny, całkowity koszt inwestycji to ok. 265 mln zł.

Zyskają też żołnierze

Na zamianie gruntów skorzystają też mieszkający w Krakowie żołnierze oraz ich rodziny. W ramach zamiany gruntów Agencja Mienia Wojskowego uzyskała bowiem od województwa działki położone w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Dzięki temu, powstaną tam budynki mieszkalne dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz ich bliskich.

W pierwszej kolejności pod inwestycje dla żołnierzy przeznaczone zostaną tereny przy ul. Czerwone Maki – ze względu na potrzeby mieszkaniowe w garnizonie Kraków do prac projektowych Agencja Mienia Wojskowego przystąpi już w przyszłym roku.

– To istotne, aby poprzez racjonalną gospodarkę powierzonym mieniem Agencja Mienia Wojskowego realizowała ustawowe zadania w zakresie chociażby zakwaterowania Sił Zbrojnych RP. Dostrzegając potrzeby samorządów w zakresie powstania Centrum Muzyki i terenów zielonych udało się doprowadzić do trójstronnego porozumienia i osiągnąć optymalne warunki zamiany, zarówno dla agencji, jak i jednostek samorządowych. Każda ze stron może tym samym przystąpić do realizacji zadań własnych: dla agencji priorytetem jest rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej tak bardzo potrzebnej na terenie garnizonu Kraków, z uwagi na żołnierzy, którzy oczekują na mieszkania służbowe. Pozostałe grunty pozyskane w wyniku zamiany podlegać będą między innymi zagospodarowaniu celem pozyskania środków finansowych na dalsze inwestycje – mówi dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie Przemysław Wierzba.

Warto podkreślić, że wartość przekazanych dziś przez województwo działek wynosi ponad 15 mln zł, a działki, które były dotychczas własnością Skarbu Państwa są warte ponad 17 mln zł. Pomimo różnicy w wartości zamiana została dokonana bez obowiązku dokonywania dopłat.

 

zdjęcie tytułowe / fot. Magiczny Kraków