Kraków będzie miał o jednego posła więcej. Powinien mieć

W krakowskim okręgu wyborczym (Kraków i powiaty krakowski, miechowski i olkuski) powinno być wybieranych 15 posłów. Tak twierdzi Państwowa Komisja Wyborcza. Do tej pory w tym okręgu było 14 mandatów poselskich do podziału.

Państwowa Komisja Wyborcza skierowała do marszałek Sejmu wniosek o nowelizację ordynacji wyborczej. Chodzi o zmianę liczby posłów wybieranych w 20 okręgach wyborczych. W jednych trzeba odjąć jeden mandat, w innych – dodać jeden mandat (w Warszawie trzeba by dodać dwa mandaty). Zmiany są konieczne ze względu na zmiany w licznie ludności.

Wśród okręgów, które wymagają zmiany liczby wybieranych posłów jest okręg krakowski. Tworzą go: miasto Kraków oraz powiaty krakowski, miechowski i olkuski. Do tej pory dla tego okręgu przypisanych było 14 miejsc w Sejmie. Ponieważ wzrosła liczba mieszkańców konieczne jest dołożenie kolejnego, 15. mandatu poselskiego. Co ważne dodatkowy oseł dla Krakowa nie będzie kosztem innych małopolskich okręgów. W nich liczba wybieranych posłów się nie zmieni – 8 będzie w Chrzanowie, 9 w Nowym Sączu i 10 w Tarnowie.

Sejm powinien zmienić liczbę wybieranych posłów w poszczególnych okręgach najpóźniej 14 maja 2022 3 roku.

Zmiany są konieczne, by na każdego posła przypadała zbliżona liczba mieszkańców. Liczba mieszkańców kraju wynosi 36 075 160. Norma przedstawicielska w wyborach do Sejmu wynosi więc 78 424 mieszkańców na jeden mandat. Poniżej wyliczenia dla poszczególnych okręgów…

Fot. screen pkw.gov.pl

Wynikowa liczba mandatów (powstała przez zaokrąglenie ilorazu liczby mieszkańców okręgu i normy przedstawicielskiej) jest równa 461, pojawia się zatem mandat nadwyżkowy. Zgodnie z art. 202 § 1 pkt 2 zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego mandat ten należy odjąć w okręgu wyborczym, w którym norma przedstawicielska obliczona dla okręgu jest najmniejsza – czyli w okręgu nr 40 (Koszalin).

Powyższe zestawienie wykazuje, że w porównaniu z liczbą mandatów ustaloną w załączniku nr 1 do Kodeksu wyborczego w okręgach wyborczych nr 1, 2, 5, 6, 7, 9, 31, 32, 33, 34 i 40 należy zmniejszyć o 1 liczbę wybieranych posłów,

natomiast:

  1. w okręgach nr 3, 13, 19, 23, 25, 26, 37, 38 i 39 liczbę wybieranych posłów należy zwiększyć o 1,
  2. w okręgu nr 20 liczbę wybieranych posłów należy zwiększyć o 2.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie