Kraków będzie walczył z dyskryminacją. Ostatnie badania pokazują, że nie jest dobrze

Ponad połowa ankietowanych osób LGBTQIA doświadczyła w Krakowie dyskryminacji. Dlatego miasto zamierza działać na rzecz wolności obywatelskich.

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także inicjatywy wspomagające rozwój demokracji – to cele, które miasto realizuje we współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami.

Jak czytamy na krakow.pl w związku z powołaniem przez Prezydenta Krakowa Rady ds. Równego Traktowania Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa podjął w tym roku współpracę finansową z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagania rozwoju demokracji

W jakim zakresie współpraca z organizacjami pozarządowymi spełniła potrzeby i oczekiwania mieszkańców Krakowa, co jeszcze miasto we współpracy z organizacjami czy różnymi instytucjami może zrobić w tym obszarze? – próbą odpowiedzi między innymi na te pytania były dwa badania.

Badanie „Dyskryminowani/e sytuacja osób LGBTQIA w Krakowie” dotyczyło zjawiska dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową wśród osób mieszkających w Krakowie. Miało także na celu opracowanie rekomendacji i dobrych praktyk dla instytucji publicznych, ułatwiających przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA.

Dowiadujemy się z niego, że ponad połowa ankietowanych osób LGBTQIA, bo 63,4% doświadczyły w Krakowie dyskryminacji, z czego 61% stanowiła przemoc werbalna. Warto także zwrócić uwagę, że przemocy fizycznej doświadczył co piąty gej w Krakowie, co stanowi wyjątkowo duży odsetek.

„Natomiast celem badania „Sytuacja osób LGBTQIA w krakowskich szkołach ponadpodstawowych” było zbadanie sytuacji osób LGBTQIA w krakowskich szkołach ponadpodstawowych oraz analiza polityk antydyskryminacyjnych w krakowskich placówkach oświatowych. Rekomendacje wynikające z badania mają na celu poprawę sytuacji uczniów i uczennic, w szczególności osób LGBTQIA w szkołach ponadpodstawowych” -czytamy na oficjalnej stronie miasta.

Badania pozwoliły zdefiniować konkretne rekomendacje dla Urzędu Miasta Krakowa, policji oraz dla krakowskich szkół. Wnioski  posłużą także do opracowania miejskiej strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Miasto planuje kontynuować współpracę z organizacjami pozarządowymi i realizować cele skoncentrowane na promowaniu wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn oraz wspomagające rozwój demokracji równości i walki dyskryminacją.

(ko)

Najnowsze

Co w Krakowie