Kraków chce rozwijać sieć PKP. Jest projekt, gdzie to zrobić

fot. PKP PLK SA fot. PKP PLK SA

– Kraków zgłosił trzy projekty w zakresie punktowej infrastruktury kolejowej do programu Kolej+ – informuje magistrat. W ramach programu miasto może dostać dofinansowanie do budowy węzła komunikacyjnego Kraków Lubocza, kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji Kraków Bonarka i przystanku kolejowego Kraków Piastów.

Nabór projektów zgłaszanych przez samorządy prowadziła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Spółka we współpracy z samorządami będzie realizować wybrane w ramach programu dofinansowania przedsięwzięcia służące rozwojowi sieci połączeń kolejowych.

Kraków przystąpił do programu zgłaszając trzy projekty w zakresie punktowej infrastruktury kolejowej:

  • „Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie przystanku kolejowego Kraków Lubocza” – w ramach tego zadania skomunikowany zostałby przystanek kolejowy Kraków Lubocza z parkingiem typu Park+Ride i komunikacją tramwajową;
  • „Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji Kraków Bonarka (etap II)” – realizacja przedsięwzięcia umożliwiłaby połączenie peronu kolejowego stacji Kraków Bonarka z przystankami komunikacji zbiorowej;
  • „Budowa kolejowego przystanku osobowego Kraków Piastów wraz z niezbędną infrastrukturą dla obsługi ruchu pasażerskiego”

Do Programu można było zgłaszać:

  • projekty liniowe dotyczące liniowej infrastruktury kolejowej (modernizacja/rewitalizacja/odtworzenie/budowa nowych linii kolejowych);
  • projekty punktowe dotyczące punktowej infrastruktury kolejowej (łącznice, mijanki, tzw. dynamiczne mijanki, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, optymalizacja układów torowych, infrastruktura obsługi pasażerskiej tj. przystanek osobowy, peron).

Program Kolej+ adresowany jest do samorządów. Na jego realizację przeznaczonych zostało prawie 6,6 mld zł w latach 2019-2028.

jk

Nowe linie kolejowe. Pociągi pojadą z Krakowa do Niepołomic, Myślenic i Olkusza

Zobacz także