Kraków chce wyleasingować 45. autobusów spalinowych

MPK w Krakowie ogłosił przetarg na leasing 45  autobusów. Zamawiający chce wyleasingować pojazdy na okres 8 lat, a następnie będzie miał możliwość wykupu autobusów. Wszystkie autobusy napędzane mają być silnikami spalinowymi. 

Przetarg został podzielony na trzy części. Pierwsza część dotyczy dostawy 25 autobusów napędzanych silnikami spalinowymi do obsługi linii miejskich. Kolejne obejmuje 12 autobusów napędzanych silnikami spalinowymi do obsługi linii miejskich, podmiejskich i pozamiejskich. Ostatnia część dotyczy ośmiu autobusów midi napędzanych silnikami spalinowymi do obsługi linii miejskich.

Do obsługi linii miejskich MPK chce wyleasingować 25. niskopodłogowych pojazdów o długości 11,8-13,5 m i szerokości 2,55 m, mogących pomieścić min. 80 pasażerów, z czego 28 na miejscach siedzących. Oczekiwany układ drzwi to 2-2-2, z wejściem na wysokości maks. 340 mm. Wymagane są jedno miejsce na wózek dziecięcy oraz inwalidzki, poręcze ze stali nierdzewnej z punktami LED, okna przesuwne bądź uchylne, klimatyzacja, ładowarki USB, tablice informacji pasażerskiej LED i LCD, automatyczne zapowiedzi, kasownik, nagłośnienie, monitoring z kamerami zewnętrznymi, system wyświetlania reklam. Zamawiający oczekuje silnika o mocy maksymalnej 190-260 kW.

Do obsługi linii miejskich, podmiejskich i pozamiejskich MPK szuka 12. pojazdów o długości 11,8-13,5 m i szerokości 2,55 m. Autobusy mają być wyposażone w minimum 40 miejsc siedzących. Dopuszczony układ drzwi to 2-2-0 lub 1-2-0. Wejście do autobusu ma znajdować się na wysokości maks. 340 m, a minimalna szerokość przejścia wynosić ma 520 mm. Dopuszczony jest stopień za drugimi drzwiami. Wymagane są jedno miejsce na wózek dziecięcy oraz inwalidzki, poręcze ze stali nierdzewnej z punktami LED, okna przesuwne bądź uchylne, klimatyzacja, ładowarki USB, tablice informacji pasażerskiej LED i LCD, automatyczne zapowiedzi, kasownik, nagłośnienie, monitoring z kamerami zewnętrznymi, system wyświetlania reklam. Zamawiający oczekuje silnika o mocy maksymalnej 190-270 kW.

Ostatnia część  dotyczy ośmiu autobusów midi napędzanych silnikami spalinowymi do obsługi linii miejskich. Pojazdy o długości 8,5-9,6 m i szerokości 2,4-2,55 m mają pomieścić min. 60 pasażerów, z czego 15 na miejscach siedzących. Dopuszczony układ drzwi to 2-2-2, 1-2-2, 1-2-0, 1-2-1, z wejściem na wysokości maks. 340 mm. Pojazd ma posiadać niską podłogę na całej powierzchni dla pasażerów stojących, ale zamawiający dopuszcza jeden stopień poprzeczny za drzwiami środkowymi. Minimalna szerokość przejścia wynosić ma 520 mm. Wymagane są jedno miejsce na wózek dziecięcy lub inwalidzki, poręcze ze stali nierdzewnej z punktami LED, okna przesuwne bądź uchylne, klimatyzacja, ładowarki USB, tablice informacji pasażerskiej LED i LCD, automatyczne zapowiedzi, kasownik, nagłośnienie, monitoring z kamerami zewnętrznymi, system wyświetlania reklam. Zamawiający oczekuje silnika o mocy maksymalnej 135-205 kW.

Termin składania ofert mija 26 lutego. Startować mogą firmy, które dostarczyły w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 12 autobusów. O wyborze decydują cena (70%), parametry techniczne (30%). Pod uwagę w przypadku zadania 1 brane będą okres gwarancji całopojazdowej, liczba wszystkich miejsc siedzących, długość autrobusu, zastosowanie modułu odzysku energii, sposób otwierania drzwi, zużycie paliwa, liczba miejsc siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi, rodzaj zastosowanych felg.

Jeżeli chodzi o zadanie 2, pod uwagę brane będą okres gwarancji całopojazdowej, liczba wszystkich miejsc, długość autobusu, lokalizacja koła zapasowego, maksymalny moment obrotowy silnika, zastosowanie modułu odzysku energii hamowania, sposób otwierania drzwi.

Dla zadania 3 punktowane będą okres gwarancji całopojazdowej, liczba wszystkich miejsc, zastosowanie modułu odzysku energii, zużycie paliwa, sposób otwierania drzwi, rodzaj zastosowanych felg.

Na dostawy przeznaczono dziewięć miesięcy. Okres leasingu wynosi 96 miesięcy dla każdego autobusu (osiem lat). Przewidziano możliwość wykupu autobusu za 1 zł po zakończeniu leasingu

Patrycja Bliska 

5 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie